Poziv na upis u vojnu evidenciju 2018 Ispis E-mail

Temeljem ?lanka 21.i 22. Zakona o obrani("Narodne novine"broj:73/13,75/15 i 27/16 Pravilnik o na?inu vo?enja evidencije vojnih obveznika i izvravanju vojne obveze?Narodne novine" broj 114/4) POZIVAMO SVE MUKE OSOBE,HRVATSKE DRAVLJANE,RO?ENE 2000.GODINE I STARIJIH GODITA KOJI DO SADA NISU UPISANI U VOJNU EVIDENCIJU,a imaju prebivalite na podru?ju Grada Zaprei?a i op?ina Bistra,Brdovec.Dubravica,Jakovlje,Luka,Marija Gorica i Pu?a da se jave u GRADSKU VJE?NICU GRADA ZAPREI?A poradi uvo?enja u vojnu evidenciju.

Uvo?enje u vojnu evidenciju obavljat ?e se 20.oujka do 22.oujka 2018.godine,u vremenu od 08,00 do 15,00 sati.

Poradi uvo?enja u vojnu evidenciju pozvane osobe obvezne su predo?iti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB.

Osobe na koje se odnosi ovaj poziv obvezne su se odazvati,bez obzira da li su dobile pojedina?ni poziv,a eventualnu sprije?enost osobno ili putem roditelja ili ?lanova ue obitelji opravdati Podru?nom odsjeku za poslove obrane Zagreb-Zapad.

Hrvatski dravljani koji borave u inozemstvu upis u vojnu evidenciju mogu provesti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u dravi u kojoj borave.

Obveza uvo?enja u vojnu evidenciju proizlazi iz Zakona o obrani,uz napomenu kako je obveza sluenja vojnog roka suspendirana odlukom Hrvatskog sabora.

Detaljnije informacije o uvo?enju u vojnu evidenciju potraite na www.morh.hr

 

vojnaevidencija

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248547
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka