Kona?na redoslijedna lista za stipendije za godinu 2017/2018 Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici odranoj dana 28. 11. 2017. godine sastavilo je

- KONA?NU - REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
po provedenom natje?aju KLASA:604-01/17-10/1, URBROJ:238/39-03-17-1
od 30. listopada 2017. godine

I. Povjerenstvo konstatira da su zahtjeve za stipendije u roku za predaju odre?enom natje?ajem predali

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 1. razred,

2. Patricia Kr?eli?, A. Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Zaprei?, Op?a gimnazija, 4. razred,

3. Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 1. razred,

4. Lucija Fure, Dubravka Oegovi?a 3, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred,

5. Ivana Vrhovec, Goranova 13, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", kuhar, 3. razred,

6. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 1. razred,

7. Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", tehni?ar za ra?unalstvo, 3. razred,

8. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred,

9. Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 4. razred,

10. Patricia Skender, Sukserov brijeg 16, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 1. godina,

2. Maja Jurina, Gajeva 5, Luka, Veleu?ilite Baltazar, Projektni menadment, 5. godina,

3. Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjer brodogradnja, 1. godina,

4. Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, Odjel za kemiju, 2. godina,

5. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Projektiranje i menadment tekstila, 4. godina,

6. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite, mehatronika, 2. godina,

7. Jelena Vrhovec, Andrije Peteka 2a, Vadina, Tekstilno tehnoloki fakultet, Modni dizajn, 2. godina.

 

II. Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 16, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 48,04,

2. Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 1. razred, BODOVI: 47,63

3. Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", tehni?ar za ra?unalstvo, 3. razred, BODOVI: 45,77

4. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 1. razred, BODOVI: 44,94

5. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 42,61

6. Ivana Vrhovec, Goranova 13, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", kuhar, 3. razred, BODOVI: 38,89

7. Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 1. razred, BODOVI: 38,72

8. Lucija Fure, Dubravka Oegovi?a 3, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 36,75

9. Patricia Kr?eli?, A. Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Zaprei?, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 36,00

10. Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 4. razred, BODOVI: 28,84.

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 1. godina, BODOVI: 61,15

2. Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjer brodogradnja, 1. godina, BODOVI: 39,13

3. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Projektiranje i menadment tekstila, 4. godina, BODOVI: 33,65

4. Maja Jurina, Gajeva 5, Luka, Veleu?ilite Baltazar, Projektni menadment, 5. godina, BODOVI: 33,20

5. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite, mehatronika, 2. godina, BODOVI: 30,19

6. Jelena Vrhovec, Andrije Peteka 2a, Vadina, Tekstilno tehnoloki fakultet, Modni dizajn, 2. godina, BODOVI:28,88.

 

Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, Odjel za kemiju, 2. godina, BODOVI: 22,73, ostvarila je pravo na stipendiju Op?ine Luka prema privremenoj redoslijednoj listi, ali je od iste odustala, jer je istovremeno ostvarila pravo na drugu vrstu stipendije.

III. Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit ?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

IV. U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora Op?inskom vije?u koje se o istom o?ituje u roku od 30 dana.

Povjerenstvo:

Damir ipek
Ana Capar
Valentina Postruin
eljko Halambek
Dubravka Trupec


 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266293
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka