Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije", broj 27/14) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednici odranoj dana 28. 11. 2017. godine sastavilo je

PRIVREMENU - REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA KOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018. po provedenom natje?aju KLASA:604-01/17-10/1, URBROJ:238/39-03-17-1 od 30. listopada 2017. godine

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije

1. Patricia Skender, Sukserov brijeg 16, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 48,04,
2. Juraj Kukolja, Dubravka Oegovi?a 34, Krajska Ves, Elektrostrojarska obrtni?ka kola Selska, autoelektri?ar, 1. razred, BODOVI: 47,63
3. Mihael Ferneir, Trg svetog Roka 7, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", tehni?ar za ra?unalstvo, 3. razred, BODOVI: 45,77
4. Karla Belina Posavec, Posavci 1, Luka, Gimnazija Lucijana Vranjanina, Prirodoslovno-matemati?ka gimnazija, 1. razred, BODOVI: 44,94
5. Ena Hlad, Nikole Halpera 1, Pluska, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 42,61
6. Ivana Vrhovec, Goranova 13, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", kuhar, 3. razred, BODOVI: 38,89
7. Lea Megli?, Zelena ulica 1, Luka, Zdravstveno u?ilite Zagreb, farmaceutski tehni?ar, 1. razred, BODOVI: 38,72
8. Lucija Fure, Dubravka Oegovi?a 3, Luka, Gimnazija Antuna Gustava Matoa, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 36,75
9. Patricia Kr?eli?, A. Majdaka 1, Luka, Srednja kola Ban Josip Jela?i?, Zaprei?, Op?a gimnazija, 4. razred, BODOVI: 36,00
10. Barbara Radanovi?, Brezje 4, ejinci, Srednja kola Ban Josip Jela?i?", hotelijersko turisti?ki tehni?ar, 4. razred, BODOVI: 28,84

 

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1. Martina Bera, Zagreba?ka 42, ejinci, Gra?evinski fakultet u Zagrebu, 1. godina, BODOVI: 61,15
2. Kristijan Keglevi?, Lu?ka cesta 33, Luka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjer brodogradnja, 1. godina, BODOVI: 39,13
3. Monika Stiperski, Zagorska cesta 13, ejinci, Tekstilno tehnoloki fakultet, Projektiranje i menadment tekstila, 4. godina, BODOVI: 33,65
4. Maja Jurina, Gajeva 5, Luka, Veleu?ilite Baltazar, Projektni menadment, 5. godina, BODOVI: 33,20
5. Karlo Petek, Andrije Peteka 2, Vadina, Tehni?ko veleu?ilite, mehatronika, 2. godina, BODOVI: 30,19
6. Jelena Vrhovec, Andrije Peteka 2a, Vadina, Tekstilno tehnoloki fakultet, Modni dizajn, 2. godina, BODOVI:28,88
7. Martina Herendi?, Herendi?i 1, Pluska, Sveu?ilite J. J. Strossmayera, Odjel za kemiju, 2. godina, BODOVI: 22,73

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266310
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka