Prostorni plan 2017 Ispis E-mail

Općina Luka donijela je Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Luka koja je objavljena u „Glasniku Zagrebačke županije“, broj od  2017. godine

 

plan_sjever
plan_jug

 

Sjeverni dio - detaljna slika

Južni dio - detaljna slika

 

DOKUMENTI

Prostorni plan Općine Luka - Elaborat disketica

OSTALI PLANOVI

Korištenje i namjena prostora disketica
Promet te pošta i telekomunikacije disketica
Energetski sustav disketica
Vodnogospodarski sustav disketica
Prirodna i kulturna baština disketica
Područja posebnih ograničenja disketica
Područja primjene posebnih mjera i zaštite disketica
 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1228900
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka