Ispis E-mail

 Uspjeno je zavrila jo jedna podjela besplatnih udbenika u?enicima osnovnih kola. Naime, u mjesecu lipnju, po zavretku kolske godine 2016./2017. u?enici Osnovne kole Luka vratili su udbenike koji su im bili posu?eni. Op?inski na?elnik donio je Pravilnik, prema kojem su, u?enicima Osnovne kole Luka bili osigurani besplatni udbenici i za kolsku godinu 2017./2018., na na?in da su se u?enicima podijelili udbenici koriteni prole kolske godine, a kompleti su se, po potrebi, dopunili nabavom novih udbenika, prema popisima koje je Osnovna kola Luka dostavila op?ini. Valja spomenuti kako je Op?inskom vije?u predloeno donoenje odluke, kojom su se financirali udbenici i djeci koja imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Luka, a poha?aju druge kole.

 

bespludbe

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266311
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka