Javni poziv za prijavu programa Ispis E-mail
Četvrtak, 16 Veljača 2017 08:11

Op?inski na?elnik raspisao je javni poziv za prijavu programa i projekata od javnog interesa za Op?inu Luka koji ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka u 2017. godini. Svi zainteresirani prijavitelji svoje prijave mogu podnijeti Op?ini Luka zaklju?no do 15. 03. 2017. godine, a vie informacija o uvjetima natje?aja i natje?ajnoj dokumentaciji moete preuzeti u priloenim dokumentima

ili ih preuzmite na svoje ra?unalo pojedina?no

 

 

 

 

Upute za prijavitelje
 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266301
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka