RADIONICE LAG-SAVA - poziv Ispis E-mail

LAG-a SAVA ?e, pod pokroviteljstvom Zagreba?ke upanije, organizirati odravanje besplatnih edukativnih radionica, to?nije 6 radionica koje ?e voditi iskusni konzultanti, a u sklopu kojih ?e polaznici nau?iti to kako i na koji na?in se mogu prijaviti na Mjere ruralnog razvoja te ostvariti sredstva Europske unije, te jednoj radionici namijenjenoj organizacijama civilnog drutva, koju ?e voditi djelatnici Centra za civilne inicijative (radionica 24.9. u subotu) gdje je fokus na doma?im natje?ajima koji se ne financiraju iz fondova EU.

S obzirom da je broj polaznika ograni?en, molimo da sudionici svoj dolazak potvrde na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript " target="_blank"> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na broj mob: 095 5937 630 .

Svaki sudionik moe se prijaviti na onoliko radionica koliko eli.

 

 

 

RASPORED ODRAVANJA RADIONICA LAG SAVA
priop?enje za javnost i medije

 

Lokalna akcijska grupa ''SAVA'' koja djeluje na podru?ju Op?ina: Brdovec, Dubravica, Klin?a Sela, Luka, Marija Gorica i Pu?a te gradova Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedelja i Zaprei? organizira besplatna predavanja za poljoprivrednike, gospodarstvenike i organizacije civilnog drutva sa svog podru?ja.

 

Na predavanjima ?e sudionici saznati sve potrebne informacije o Mjerama Ruralnog razvoja; to i kako prijaviti te na koju Mjeru aplicirati, nau?it ?e kako napisati poslovni plan, kako se upisati u upisnik poljoprivrednih proizvo?a?a te mnotvo drugih iznimno korisnik i zanimljivih podataka.

 

Predavanja ?e se odravati u zgradi komunalnog poduze?a Zaprei? d.o.o. na adresi Zelengaj 15, Zaprei?, prema sljede?em rasporedu:

 

20.9.2016.(utorak)

17:00 do 17:30 Kako se upisati u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

17:30 do 18:00 Izra?un ekonomske veli?ine

18:00 do 20:00 Sve to trebate znati o Mjeri 6; ''Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja''

 

21.9.2016. (srijeda)

16:00 do 20:00 Kako napisati poslovni plan za Mjeru 6.1.; ''Potpora mladim   poljoprivrednicima'' i 6.3.; ''Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava''

 

24.9.2016. (subota)

09:00 do 15:00 ''Od ideje do projekta''- radionica namijenjena organizacijama civilnog drutva za projekte koji se NE prijavljuju na fondove Europske unije.

 

27.9.2016. (utorak)

18:00 do 20:00 Sve to trebate znati o mjeri 4: ''Ulaganja u fizi?ku imovinu'' dosadanja iskustva

 

28.9.2016. (srijeda)

16:00 do 20:00 Kako napisati poslovni plan za Mjeru 4 ''Ulaganja u fizi?ku imovinu''

Podmjere: 4.1.;''Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva'', 4.2.; ''Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda'', 4.3.;''Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i umarstva'', 4.4.;Potpora neproizvodnim ulaganjima vezanim uz postizanje agro-okolinih i klimatskih ciljeva''3.10.2016. (ponedjeljak)

18:00 do 20:00 Kako ostvariti sredstva EU preko LAG-a SAVA; provo?enje Mjera Ruralnog razvoja kroz LAG SAVA

 

5.10.2016. (srijeda)

16:00 do 20:00 Kako napisati poslovni plan za Mjeru 6.2.; ''Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti'' i 6.4.; ''Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim podru?jima''

 

 

Broj polaznika ograni?en je na 20, stoga molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde na broj: 095 5937 630 ili mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript "> Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

 

 

 

Ovaj projekt financiran je sredstvima Zagreba?ke upanije i

 

lagsavasufinanc

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250585
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka