Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Ispis E-mail

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13, 85/15) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s tim, o nacrtima općih akata, kojima Općina Luka uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Luka, provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Na taj se način, javnost uključuje u postupak donošenja propisa, i javnosti se daje mogućnost davanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima vezanim uz određenu javnu politiku, kako bi se u konačnici postiglo podizanje razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike te uočile slabosti i negativni učinci javne politike.

Proračun i dokumenti 2018
 2. aRebalans I-Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
 2. bRebalans I-Program održavanja kom. infr. za 2018
 2. Rebalans Pozicija
 2. Rebalans ProracunaOpciDioTipII
 2. RebalansProsireniPozicija
 3. Projekcija plana proračuna za 2019.g.- Opći dio
 3. Projekcije plana proračuna za  2019 - izvori financiranja
 3. Proračun za 2019  programi
 Proračun - obrazac za savjetovanje
 PRORAČUN 2018.- obrazac izvješća
 REBALANS I - obrazac izvješća
 REBALANS I - obrazac za savjetovanje
Proračun Općine Luka  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 Prijedlog Proračuna OL za 2018. godinu
 Proračun - obrazac za savjetovanje
 Prijedlog Odluke o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
 Proračun 2018.- obrazac izvješća
Proračun Općine Luka  za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 2. a Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i uređaja kom infrast 20...
 2. b Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I...
 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
 3. aProgram gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017
 3. b Program održavanja kom. infr. za 2017
 3. Proračun Općine Luka za 2017. g.
 4. Donošenje Odluke o izvrsenju Proracuna za 2017.
 PRORAČUN - Obrazac sudjelovanja
 PRORAČUN- obrazac izvješća - kopija
 REBALANS I - obrazac izvješća
 REBALANS I - obrazac za savjetovanje
 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1215513
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka