Drugi dio isplate izravne potpore Ispis E-mail

KRENULA ISPLATA DRUGOG DIJELA IZRAVNIH PLA?ANJA POLJOPRIVREDNICIMA

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju krenula je s isplatom drugog dijela izravnih pla?anja poljoprivrednicima. Naime, nakon isplate predujma (u studenom 2015.) i prvu ratu isplate (11.4.), ve? od 16.5. kre?e isplata druge rate, u kojoj ?e biti ispla?en sav preostali dio izravne potpore.

Ovo je prvi put da ?e cijeli iznos izravne potpore poljoprivrednicima biti ispla?en unutar mjesec i pol dana. Naime, od ulaska Hrvatske u Europsku uniju nikada se do sad nije ispla?ivao predujam, nego se prva rata ispla?ivala u velja?i sljede?e godine, niti se s drugom ratom izravnih pla?anja zapo?elo prije kraja mjeseca lipnja. Na ovaj na?in, ubrzanjem administrativnih i kontrolnih postupaka te pravovremenim osiguranjem novca iz Dravnog prora?una, poljoprivrednicima ?e novac na iro ra?une sti?i mjesec dana ranije nego je to bio slu?aj u prethodne 3 godine.

Isto tako, krajem ove godine poljoprivrednicima ?e biti ispla?en i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna. Nadalje, sukladno Zakonu o poljoprivredi sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobo?ena su od ovrhe. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zati?ene ra?une pored redovnih, dobit ?e iznos potpore do 50.000,00 kn na zati?eni ra?un, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos ve?i od 50.000,00 kn) isplatit ?e im se na redovni ra?un

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248438
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka