Zapo?ela isplata izravne potpore Ispis E-mail

 

ZAPO?ELA ISPLATA PRVOG DIJELA IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDNICIMA

Nakon to je poljoprivrednicima u studenom prole godine ispla?eno 750 milijuna kuna predujma izravne potpore za 2015. godinu, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapo?ela je s isplatom prvog dijela izravne potpore za 2015. godinu.   

U sljede?im danima na ra?une gotovo 100.000 poljoprivrednih gospodarstava ukupno ?e biti upla?eno 944 milijuna kuna izravnih pla?anja. Ina?e, za proizvodnu 2015. godinu ove je godine na raspolaganju ukupno 3,4 milijarde kuna (iz RH i EU prora?una) za izravnu potporu poljoprivrednicima: 

  • 2,65 milijardi kuna -  izravna pla?anja
  • 596,4 milijuna kuna - IAKS mjere ruralnog razvoja (Agrookoli, Ekoloka poljoprivreda i Podru?ja s posebnim ograni?enjima)
  • 27,4 milijuna kuna  - EU interventna potpora sto?arima za krave u proizvodnji mlijeka
  • 138,6 milijuna kuna  - osjetljivi sektori (mlije?ne krave, rasplodne krma?e, duhan i maslinovo ulje).  


U drugom dijelu isplate, koja ?e zavriti do 30. lipnja 2016. godine, poljoprivrednicima ?e biti ispla?en ostatak novca za izravnu potporu (za sve vrste potpora). Isto tako, poljoprivrednicima ?e krajem godine biti ispla?en i predujam za proizvodnu 2016. godinu u iznosu od 776 milijuna kuna. 
Za sve korisnike izravnih potpora koji imaju porezni dug ili su im ra?uni pod ovrhom dajemo sljede?u informaciju. 

Obzirom da ova isplata prvog dijela potpore ide iz EU prora?una ne?e biti prijeboja dugovanja korisnika potpore s Poreznom upravom. Naime, prijeboj potpora sa poreznim dugom propisan je Pravilnikom o uvjetima, na?inu i postupku prijeboja potraivanja prema dravnom prora?unu s poreznim dugom te se provodi na odobrenim iznosima koji se financiraju iz prora?una RH. 

Nadalje, sukladno ?l. 141. Zakona o poljoprivredi, sredstva potpore poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobo?ena su od ovrhe. Kako bi iskoristili pravo na oslobo?enje od ovrhe na potpore korisnici ?iji su ra?uni na koje im se potpora ispla?uje blokirani radi provedbe ovrhe moraju otvoriti zati?eni ra?un u FINA-i. Korisnici potpora u poljoprivredi koji su prijavili zati?ene ra?une pored redovnih, dobit ?e iznos potpore do 50.000,00 kn na zati?eni ra?un, a ostali iznos potpore (ukoliko je odobren iznos ve?i od 50.000,00 kn) ispla?uje se na redovni ra?un. 

Tablica 1.: Dinamika isplate  

TRAVANJ

SVIBANJ

EU dio: 
Osnovno pla?anje 
Zeleno pla?anje 
Preraspodijeljeno pla?anje

HR dio: 
Osnovno pla?anje 
Zeleno pla?anje 
Preraspodijeljeno pla?anje  

EU dio: 
Proizvodno vezana potpora:
Krave dojilje 
Krave u proizvodnji mlijeka e?erna repa 
Ovce i koze 
Vo?e i povr?e 
Krmni proteinski usjevi  

HR dio: 
Proizvodno vezana potpora:       
Krave dojilje 
Krave u proizvodnji mlijeka 
e?erna repa 
Ovce i koze 
Vo?e i povr?e 
Krmni proteinski usjevi 
Proizvodno vezana potpora (EU + RH): 
Tov goveda 

EU dio: 
Pla?anje za mlade poljoprivrednike   
Program za male poljoprivrednike

Dravna pomo?: Mlije?ne krave, Rasplodne krma?e, Duhan, Maslinovo ulje   

Dravna potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih kultivara poljoprivrednog bilja   

HR dio:
 
Pla?anje za mlade poljoprivrednike   
Program za male poljoprivrednike  

 

IAKS mjere ruralnog razvoja: 
Mjera 10
  Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene 
Mjera 11  Ekoloki uzgoj 
Mjera 13  Pla?anja podru?jima s prirodnim ograni?enjima 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249191
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka