Ispis E-mail

 PODNOENJE ZAHTJEVA ZA IZRAVNU POTPORU 2016. PO?INJE U PONEDJELJAK 7. OUJKA

 

Obavjetavamo poljoprivrednike da podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu ove godine po?inje 7. oujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem jedinstvenog zahtjeva mogu?e je zatraiti potporu za:

  • izravna pla?anja iz Programa izravnih pla?anja;
  • pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima mlije?ne krave, rasplodne krma?e, djevi?ansko i ekstra djevi?ansko maslinovo ulje i duhan;
  • IAKS mjere ruralnog razvoja:

      -  Mjera 10 Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene   
      -  Mjera 11 Ekoloki uzgoj 
      -  Mjera 13 Pla?anja podru?jima s prirodnim ograni?enjima   
     -  Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih kultivara poljoprivrednog bilja. 

Svim aktivnim poljoprivrednicima prole (referentne) godine dodijeljena su prava na pla?anja po principu jedan prihvatljivi hektar - jedno pravo na pla?anja, pa od ove godine poljoprivrednici mogu ostvariti nova prava na pla?anja isklju?ivo iz Nacionalne rezerve ili prijenosom prava od drugog poljoprivrednika. Prijenos prava na pla?anja - putem prodaje, darovanja, naslje?ivanja ili zakupa - poljoprivrednici moraju prijaviti regionalnom uredu Agencije za pla?anja do 1. svibnja ove godine. 

Kao i prijanjih godina, jedinstveni zahtjev poljoprivrednici ispunjavaju elektronski kroz AGRONET, a podnose papirnato potom ili osobno regionalnom uredu Agencije za pla?anja do 16. svibnja. Svima koji nisu u mogu?nosti samostalno popuniti zahtjev u AGRONET-u  pomo? mogu dobiti u: 


Vie informacija o Izravnoj potpori poljoprivrednicima za 2016. godinu moete prona?i ovdjehttp://www.apprrr.hr/izravna-placanja-2016-1840.aspx

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266280
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka