Ispis E-mail

       U utorak 16. 2. odrana je radionica Lokalne akcijske grupe "Sava", ?ije je tema bila izrada Lokalne razvojne strategije LAG "Sava" za razdoblje 2014.-2020.

Radionica je po?ela izlaganjem Lovre Ben?evi?a, stru?nog suradnika za razvoj, Regionalne razvojne agencije Zagreba?ke upanije koji je predstavio LAG Savu" i okvire djelovanja samog LAG-a. LAG-ovi se orijentiraju prema tzv. LEADER pristupu, kao i razra?enim lokalnim razvojnim strategijama, koji definiraju ciljeve i prioritete razvoja podru?ja na kojem LAG kao takav djeluje.

LEADER u novom programskom razdoblju u EU dobiva jo vie na zna?enju, pa tako i u RH, gdje mu se preko LAG-ova prua jedna od vode?ih uloga u provedbi mjera ruralnog razvoja. Rad LAG-a bit ?e sufinanciran iz mjera ruralnog razvoja RH. Osim toga, LAG ?e iz Fonda za ruralni razvoj RH dobiti odre?eni iznos sredstava za financiranje lokalnih projekata na polju ruralnog razvoja, koji su u skladu s LRS LAG-a. Tako je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske, konkretno od mjere Pripremna pomo?", Lokalna akcijska grupa Sava dobila sredstva za svoj rad. Radi se o 550 tisu?a kuna za funkcioniranje LAG-a i pisanje razvojne strategije. 

Vrlo je bitno da prilikom pisanja razvojne strategije budu uklju?eni svi akteri (sudionici i ?lanovi LAG- a Save"), stoga su diljem djelokruga djelovanja LAG Sava" organizirane male radionice na kojima se nastoji prikupiti projektne ideje, koje bi se pomo?u LAG-a Sava" aplicirale na natje?aje koje raspie EU. Tako je LAG Sava" izdvojio 7 mjera ( i njihovih podmjera) iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., koje se mogu financirati preko LAG-a, odnosno projektni prijedlozi mogu biti u okviru navedenih mjera. 

 Radionica tog tipa odrana je i u Drutvenom domu "Luka",  16.2. gdje su se okupili zainteresirani mjetani.  

U slu?aju postojanja vlastite projektne ideje, pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora, odnosno predstavnike poljoprivrednih gospodarstava, poduze?a, obrta, udruga, mjesnih odbora koji djeluju na podru?ju LAG-a Sava da nam dostave svoje projektne ideje. Slijedom navedenog, prilaemo Vam "projektni obrazac" koji je potrebno ispuniti, koji poaljite na op?insku e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , putem potem ili osobno, koji ?emo dalje proslijediti nadlenima.

U slu?aju bilo kakvih dodatnih pitanja ili potrebe za informiranjem, slobodno nas kontaktirajte putem telefona u Jedinstveni upravni odjel Op?ine Luka.

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266399
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka