Obavijest vinarima i vinogradarima Ispis E-mail

OBAVIJEST VINOGRADARIMA I VINARIMA

Proizvo?a?i gro?a svake godine Agenciji za pla?anja podnose Izjavu o berbi, a svaka fizi?ka ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mot, podnosi Agenciji Izjavu o proizvodnji za teku?u godinu. Podsje?amo vinogradare i vinare da se Izjava o berbi i/ili Izjava o proizvodnji za vinsku godinu 2015. podnosi Agenciji najkasnije do 15. sije?nja 2016. sukladno gore navedenim obrascima.

Napominjemo da se navedene izjave podnose u regionalnim uredima Agencije za pla?anja prema mjestu prebivalita:

http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=f15d02b1-66b1-4955-a14f-84d05e872f0a

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248437
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka