Novi natje?aj Vinske omotnice Ispis E-mail

U sklopu Vinske omotnice bespovratnih sredstava EU kojima je cilj pove?anje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, izgradnje i opremanje vinarija te projekte marketinga i promocije vina, Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama 131/15 novi natje?aj za mjeru Promidba na tritima tre?ih zemalja.

Korisnici ove mjere su proizvo?a?i vina (fizi?ke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar, javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvo?a?e vina (osim korisnika Dravnog prora?una) te udruge proizvo?a?a vina i zadruni savezi (?ije su ?lanice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).

Dozvoljena ulaganja unutar mjere su objavljivanje reklama u medijima tre?ih zemalja (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javno?u, promociju i marketing, uklju?uju?i organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imida Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za trita tre?ih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim doga?anjima na tritima tre?ih zemalja te ulaganje u provo?enje istraivanja trita tre?ih zemalja. Detaljan popis prihvatljivih aktivnosti i trokova za mjeru Promidba naveden je u Prilogu natje?aja.

Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih trokova, unutar ?ega se udio od 50% prihvatljivih trokova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih trokova na sredstva dravne potpore prora?una RH. Najvii iznos ukupno prihvatljivih trokova po zvor

Rok za podnoenje prijava na novi natje?aj za mjeru Promidba na tritima tre?ih zemalja traje do 31. prosinca 2015. godine.

Detaljne upute za podnoenje prijava s popisom obrazaca dostupne su u uputama za korisnike koji se nalazi ovdje ( http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx)

Prilog:

 

 

Izvor: APPRRR.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249146
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka