Raspisan natje?aj mjere 4.1.2. Ispis E-mail

 

 

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natje?aj za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" - provedba operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli. Isti je objavljen u Narodnim novinama br. 128/15, od dana 26.11.2015. godine.

Korisnici su korisnici su sve fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava neovisno o ekonomskoj veli?ini.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 20.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75 posto od ukupnih prihvatljivih trokova, a mogu?e ga je uve?ati za dodatnih 20 postotnih bodova u slu?ajevima propisanim natje?ajem.

Zahtjevi za potporu mogu se po?eti popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 27. sije?nja 2016., a detalje moete prona?i na priloenom linku (http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx)

 

Prilog

Izvor: APPRRR.

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248536
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka