Krenula isplata 750 mil.kn Ispis E-mail

KRENULA ISPLATA 750 MILIJUNA KUNA PREDUJMA POLJOPRIVREDNICIMA ZA PROIZVODNU 2015. GODINU

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapo?ela je s isplatom 750 milijuna kuna predujma za izravnu potporu poljoprivrednicima za proizvodnu 2015. godinu. Rije? je o isplati 50% EU dijela potpore, a ona se odnosi na potporu po povrini (osnovno i zeleno pla?anje, preraspodijeljeno pla?anje te pla?anje za mlade poljoprivrednike). Proizvodno-vezana potpora nije predmet ove isplate. U 2016. godini predvi?ene su dvije isplate izravnih pla?anja za proizvodnu 2015. godinu, jedna u prvom kvartalu 2016. godine, a druga zaklju?no sa 30. lipnja 2016. godine.

Isplata potpore u poljoprivredi do iznosa od 50.000 kuna oslobo?ena je od ovrhe, pa ?e Agencija za pla?anja svim korisnicima potpora koji su otvorili zati?ene ra?une na iste izvriti isplatu. U ovoj isplati ne?e biti prijeboja dugovanja.

Podsjetimo, od ove godine, reformom Zajedni?ke poljoprivredne politike EU 2015-2020, uveden je novi sustav izravne potpore poljoprivrednicima, pa se od 2015. godine izravna pla?anja dodjeljuju samo aktivnim poljoprivrednicima koji imaju najmanje jedan hektar poljoprivrednog zemljita i koji se u obavljanju poljoprivredne djelatnosti pridravaju postupaka kojima se titi okoli, zdravlje ljudi, ivotinja i bilja. Izravna pla?anja se sastoje od sljede?ih mjera:

A) Potpora po povrini (proizvodno-nevezana; po hektaru bez obzira na vrstu kulture):

Osnovno pla?anje

Zeleno pla?anje

Preraspodijeljeno pla?anje (za prvih 20 hektara)

Pla?anje za mlade poljoprivrednike (za 25 hektara).

Napomena: Ove potpore se nadovezuju jedna na drugu, odnosno jedna ne isklju?uje drugu.

B) Proizvodno-vezana potpora:

Sto?arstvo (Krave u proizvodnji mlijeka, Tov goveda, Ovce i koze)

Biljna proizvodnja (Vo?e, Povr?e, e?erna repa, Krmni proteinski usjevi).

Uz navedene potpore, za proizvodnu 2015. godinu (isplata u 2016. godini), poljoprivrednici ?e jo ostvariti i dravnu potporu (Integrirana proizvodnja, Maslinovo ulje, Duhan, Mlije?ne krave, Rasplodne krma?e, Izvorni i zati?eni kultivari bilja) te potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja:

Mjera 10. Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene

Mjera 11. Ekoloki uzgoj

Mjera 13. Pla?anja podru?jima s prirodnim i ostalim ograni?enjima.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248482
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka