Natje?aj EPFRR za poljoprivrednike Ispis E-mail

Najava natje?aja EPFRR za poljoprivrednike

 

Poljoprivrednicima, kao i pravnim te fizi?kim osobama koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ali i onima koji to tek ele postati najavljujemo da ?e se u sljede?ih nekoliko tjedana otvoriti natje?aji Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz kojih se financiraju projekti ulaganja u fizi?ku imovinu te projekti razvoja poljoprivrednih gospodarstava i njihovog poslovanja.

Kroz mjere 4.1, 4.2. i 6.1. poljoprivrednici svojim projektima mogu financirati podizanje novih nasada, gradnju i opremanje svih vrsta objekata za uzgoj ivotinja, bilja i kultura, za preradu i skladitenje, gradnju upravnih objekata u funkciji osnovne djelatnosti, nabavu traktora i mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila te izgradnju sustava za navodnjavanje. Prihvatljivi su trokovi u sektoru prerade mlijeka, mesa, peradarstva, vo?a i povr?a, bilja, cvije?a, maslina te p?elinjih proizvoda. Mogu?e je financirati izgradnju sustava za obradu otpadnih voda, objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda i kupnju zemljita (do 10% vrijednosti).

Visina bespovratnih potpora do 5.000.000 EUR. Najnia vrijednost potpore iznosi 5.000 EUR, a najvia 5.000.000 EUR. Osnovni intenzitet potpore je 50% i moe se uve?ati do 90% u slu?aju mladih poljoprivrednika, ekoloke proizvodnje ili ulaganja u podru?ja s prirodnim ograni?enjima.Ova tri natje?aja stoga pokrivaju najiri spektar i karakter trokova koje poljoprivrednici mogu imati za svoje investicije.

Raspisivanjem ovih mjera nastavlja se investicijski ciklus u poljoprivredi koji su poljoprivrednici dugo o?ekivali. Poljoprivrednicima savjetujemo da zapo?nu s pripremom dokumentacije kako bi bili spremni za prijavu kada natje?aji budu objavljeni.

Vie informacija moete prona?i na strukturnifondovi.hr

poljoprivreda eu2

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249120
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka