Najava natje?aja 6.1 za poljoprivrednike Ispis E-mail

Najava natje?aja podmjere 6.1. Fonda za ruralni razvoj


28. rujna 2015. raspisuje se natje?aj za podmjeru 6.1. - dodjela potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima!

Raspisivanje natje?aja za podmjeru 6.1. potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima je planirano za 28.rujna 2015. godine i trajat ?e do 23. prosinca 2015. Rije? je o podmjeri gdje korisnicima stoji na raspolaganju do 50.000 eura bespovratnih sredstava iz Fonda za ruralni razvoj, od ?ega se 30% ispla?uje avansno, nakon prihva?anja poduzetni?kog projekta.

Na natje?aj se mogu javiti poljoprivrednici koji su stariji od 18 godina i mla?i od 40 godina te koji posjeduju odgovaraju?a stru?na znanja i vjetine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Osnovni uvjet jest da svatko tko se javlja na natje?aj mora izraditi poslovni plan gdje definira ciljeve koje je duan ostvariti. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik trai potporu pripada ekonomskoj veli?ini iskazanoj od 8.000 eura do 49.999 eura. Uvjet je da korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva due od 18 mjeseci prije podnoenja zahtjeva za potporu. Prednost ?e imati nezaposlene osobe.

Obaveza korisnika bespovratnih sredstava jest ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi pla?anja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon kona?ne isplate potpore iz ove mjere.

U mjeri 6.1. potpora za mlade poljoprivrednike iznosi fiksnih 50.000 EUR po korisniku.

Vie informacija moete prona?i na ruralnirazvoj.hr

Izvor: agroklub.com

12

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249200
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka