Osoba za nepravilnosti Ispis E-mail

Na temelju odredbi ?lanka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 141/06), na?elnik Op?ine Luka Darko Kralj, dr.vet.med. imenovao je osobu zaduenu za nepravilnosti.

Sukladno odredbama ?lanka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zaduena za nepravilnosti obvezana je:

zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru

pratiti tijek postupanja po utvr?enim nepravilnostima,

sastavljati polugodinje i godinje izvje?e o nepravilnostima iz ?l. 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvje?ivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima prora?una, prora?unskih i izvanprora?unskih korisnika,

sura?ivati s nadlenom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u ?ijem je djelokrugu prora?unski nadzor i drugim nadlenim tijelima.

Kontakt podaci osobe zaduene za nepravilnosti:

Ruica Posavec

Trg svetog Roka 1, 10296 Luka
Telefon: 01/ 3393 560
Fax: 01/ 3357 678
E-pota: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266342
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka