Ispis E-mail

Prema vae?im propisima vinogradari koji prodaju gro?e duni su se prije berbe gro?a odnosno prodaje, javiti u regionalni ured Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Agencija ?e im na njihov zahtjev izdati tkz. Prate?e dokumente. Vinogradar zaduuje onoliko prate?ih dokumenata koliko procjeni da ?e imati kupaca. Svakom kupcu gro?a, vinogradar ispisuje prate?i dokument u 3 primjerka: jedan primjerak daje kupcu, drugi zadrava, a tre?i vra?a u Agenciju za pla?anja.

Prate?i dokumenti su ozna?eni referentnim brojevima i koliko dokumenata vinogradar zadui toliko ?e ih morati i vratiti.

Prate?e dokumente u Agenciji moe zatraiti isklju?ivo nositelj OPG a ili njegov opunomo?enik koji mora imati ovjerenu punomo? kod javnog biljenika.

Prate?e dokumente Agencija ne napla?uje.

Naa regionalna Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nalazi se u Zagrebu na adresi Ulica Grada Vukovara 70, telefon:

6431-281 ili 6446-299.

Obrazac punomo?i i sve dodatne informacije moete dobiti u uredima Savjetodavne slube.

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248461
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka