Pravilnik o pravu puta za JLS Ispis E-mail

Na?elnik op?ine Luka D. Kralj, 7. srpnja 2015. godine sudjelovao je na sastanku na temu Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta u prostorijama Zagreba?ke upanije. Tema sastanka bila je vezana uz problematiku Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta (naknadi za koritenje nekretnina koje se koriste za pristup, postavljanje, koritenje, popravljanje i odravanje elektroni?ke komunikacijske infrastrukture) na ?ije pravo naknade imaju jedinice lokalne samouprave.

Na sastanku je usvojen prijedlog upana Stjepana Koi?a, temeljem kojeg je dogovoreno da upanija izradi ogledni primjerak zahtjeva kojega ?e jedinice lokalne samouprave uputiti HAKOM-u, na osnovi kojeg ?e traiti pokretanje postupka za ostvarivanje ovoga prava. Prisjetimo se da je najve?i infrastrukturni operater u Republici Hrvatskoj Hrvatski telekom, te bi se realizacijom ovog zahtjeva, prema rije?ima rukovoditelja HAKOM-ova Odjela komunikacijskih mrea i usluga, Hrvoju Perici mogla realizirati znatna financijska sredstava.

Vie o samom sastanku moete pro?itati u priloenom linku:

http://www.zagrebacka-zupanija.hr/vijesti?year=2015&id=4485

pravo puta 4

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252473
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka