Ispis E-mail

Izrada Strategije ukupnog razvoja Op?ine Luka
za razdoblje 2015.-2020.godine

- Poziv za sudjelovanje -

U utorak 30. lipnja 2015. godine u Drutvenom domu Luka odrana je prva radionica na temu izrade Strategije razvoja Op?ine Luka. Predavanje je odrala stru?njakinja za razvoj, dr.vet.med. Ivana Plank iz Regionalne razvojne agencije Zagreba?ke upanije.

Tema prve radionice bila je informirati predstavnike razli?itih sektorskih grana, kao i mjetane prvenstveno o samom dokumentu, koja je svrha dokumenta, to on sadri te u kona?nici kako on pridonosi razvoju Op?ine Luka.

Strategija razvoja Op?ine je klju?ni strateki dokument kojim se definiraju smjerovi razvoja razli?itih politika na lokalnoj razini, od poticanja poduzetnitva, preko razvoja drutvene infrastrukture do turizma i razvoja ljudskih potencijala. Strategija razvoja sadri viziju, ciljeve i prioritete lokalnog razvoja prepoznate od strane klju?nih dionika na lokalnoj razini. Ciljevi i prioriteti lokalnih strategija kreiraju se na temelju lokalnih specifi?nosti i potreba, ali i uzimaju?i u obzir iri strateki okvir i politike krojene na nacionalnoj i nadnacionalnoj (EU) razini. Tako?er je vrlo vano shvatiti Strategiju razvoja kao neizostavan dio ukupnog regionalnog razvoja te je kao takvu uklju?iti u klju?ne regionalne/upanijske razvojne planove.

Strategija je ivi dokument koji usmjerava razvoj op?ine, a partneri koji je izra?uju odgovaraju za uspjeh ili neuspjeh provedbe mjera koje su od presudne vanosti za pitanja razvoja infrastrukture, poduzetnitva, turizma, industrije, zaposlenosti te smanjenja nejednakosti.

Razvojem lokalne strategije se eli:

  • Odrediti dugoro?nu viziju op?ine,
  • Kreirati konkretne korake (razvojne prioritete) k ostvarenju vizije,
  • Definirati listu projekata kojima ?e se provesti razvojna strategija,
  • Razviti i podrati organizacijsku/provedbenu strukturu potrebnu za provedbu razvojne strategije.

Osim navedenog potrebno je istaknuti kako ?e na temelju Strategije razvoja Op?ine Luka biti mogu?e prijaviti se na natje?aje po mjerama Programa ruralnog razvoja RH 2015.-2020.godine s ciljem osiguravanja daljnjih EU sredstva za funkcioniranje kako Op?ine Luka, tako i svih privatnih i pravnih osoba koje se putem svojih OPG-a, obrta, poduze?a ili udruga ele prijaviti na razne natje?aje koji ?e biti raspisani od strane raznih fondova EU ili naih ministarstava budu?i da je jedan od temeljnih uvjeta da projekti koji se prijavljuju moraju biti u skladu sa Strategijom razvoja Op?ine, odnosno moraju biti predvi?eni u dokumentu.

Iz tog razloga molimo sve mjetane Op?ine Luka, kao i sve one koji promiljaju o njezinom razvoju da se sa svojim sugestijama uklju?e u izradu ovog vrlo vanog nam dokumenta_Strategije razvoja Op?ine Luka_te svoje prijedloge poalju na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Krajem kolovoza prikupit ?emo sve pristigle prijedloge, dogovoriti jo jedan radni sastanak s Regionalnom razvojnom agencijom Zagreba?ke upanije i predava?ici gospo?i Plank iznijeti sve sugestije koje ?e se u kona?nici uvrstiti u zavrnu verziju.

Za sve upite ili nejasno?e molim da kontaktirate djelatnike op?ine Luka ili mene osobno.

Op?inski na?elnik

Galerija

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252444
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka