Ispis E-mail

JU ZELENI PRSTEN ZAGREBA?KE UPANIJE
Javna ustanova za upravljanje zati?enim podru?jima i
drugim zati?enim dijelovima prirode na
podru?ju Zagreba?ke upanije Zeleni prsten"

- ZAGREBA?KA UPANIJA
- GRADOVI I OP?INE ZAGREBA?KE UPANIJE


Projekt ''Zatita i o?uvanje bijele rode'' u 2015. godini

-obavijest, daje se

 

Fond za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost i Zagreba?ka upanija osigurali su i u 2015. godini sredstva za provedbu projekta ''Zatita i o?uvanje bijele rode u 2015. godini'' na podru?ju Zagreba?ke upanije. Ovim projektom se, sedmu godinu za redom, vlasnicima/korisnicima objekata na kojima se nalaze gnijezda bijelih roda godinje ispla?uje naknada za odravanje krovita u iznosu od 700,00 kn po gnijezdu.

Molimo se vlasnici/korisnici objekata koji na svom objektu imaju gnijezdo bijele rode, a do sada nisu sudjelovali u projektu, da do 25. srpnja 2015. kontaktiraju Javnu ustanovu Zeleni prsten radi prijave gnijezda. Za ostvarivanje naknade u projektu potrebna je dostaviti slijede?u dokumentaciju:

- izjava(evidencijski list s izjavom korisnika) - ispuniti i potpisati (preuzeti na www.priroda-zagrebacka.hr ili direktno kod djelatnika Javne ustanove prilikom terenskog obilaska)
- preslika osobne iskaznice
- preslika vlasni?kog lista ili drugog dokumenta kojim se dokazuje vlasnitvo/koritenje objekta na kojem je gnijezdo bijele rode
- preslika broja teku?eg ra?una (IBAN).

Korisnici koji su do sada sudjelovali u projektu i primali naknadu, a nije bilo izmjene u podacima i dokumentaciji, potrebno je do 25. srpnja 2015. godine dostaviti popunjeni obrazac i izjavu o istinitosti podataka a koji ?e im biti dostavljeni potom.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se na adresu: JU Zeleni prsten Zagreba?ke upanije, 151. samoborske brigade HV 1, 10430 Samobor.

Bijela roda je simbol o?uvanih prirodnih stanita te tradicionalnih krajolika, a njihova prisutnost u naoj blizini potvrda je da ivimo u zdravom okoliu. Ova vrsta ptice gradi jedno od najve?ih i najteih gnijezda u pti?jem svijetu. Gnijezdo bijele rode moe dose?i teinu od 700 kg te uzrokovati tetu na krovovima ku?a, tagljeva i sjenika. Svrha projekta Zatita i o?uvanje bijele rode" je smanjiti trokove sanacije tete vlasnicima objekata, kao i reducirati slu?ajeve uklanjanja rodinih gnijezda s objekta.

Projekt Zatita i o?uvanje bijele rode" provodi se kontinuirano od 2009. godine, s ciljem pomo?i lokalnom stanovnitvu u o?uvanju gnijezda roda na objektima, o?uvanja ku?a na kojima se nalaze gnijezda, stvaranja to?ne baze podataka o broju gnijezda i populaciji rode, educiranja javnosti i stanovnitva o vrlo uskoj vezi ?ovjeka i rode o ovisnosti njezina opstanka o djelovanju ?ovjeka, podizanja svijest o potrebi aktivnog djelovanja u zatiti i o?uvanju rode te monitoringa i inventarizacije gnijezde?ih parova roda te o?uvanja bioraznolikost ruralnog podru?ja.

Za ostale informacije kontaktirati Javnu ustanovu na tel. 6111-552 ili e-pota: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

S potovanjem,
RAVNATELJICA:
Martina Glasnovi?, v.r.

Galerija

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252537
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka