Ispis E-mail

Op?inska organizacija SDP-a Luka obiljeila je paljenjem svije?a, polaganjem cvije?a i odavanjem po?asti kod sredinjeg spomenika poginulim borcima i rtvama terora iz 2. svj. rata u Luki, na Trgu sv. Roka, kod spomenika u ejincima i u Pluski, kao i na mjesnim grobljima u Krajskoj Vesi i ejincima.

U sve?anom obiljeavanju ovog dravnog blagdana u?estvovali su predstavnici Udruge antifaisti?kih boraca i antifaista grada Zaprei?a i okolnih op?ina Brdovec, Bistra, Dubravica, Marija Gorica, Pu?a, Luka i Jakovlje te mjetani s podru?ja op?ine Luka.

Povodom Dana antifaisti?ke borbe, OO SDP-a Luka organizirala je dana 20. lipnja 2015. g. akciju ?i?enja i ure?enja prostora oko antifaisti?kog spomenika u Pluski. U akciji su sudjelovali i potpomogli je vrijedni mjetani Luke. Spomenik u Pluski, osim povijesne, ima i umjetni?ku vrijednost - djelo je zaprei?kog kipara i slikara Dragutina Grgasa. Podignut je na mjestu rada partizanske tiskare i osnivanja Omladinskog bataljona (5. kolovoza 1944. g.).

Antifaisti?ki spomenici ?uvaju sje?anje na antifaisti?ku prolost ovih prostora, zbog koje se ne treba sramiti, ve? upravo suprotno ponositi se tim naslje?em kao dijelom europskih i univerzalnih antifaisti?kih civilizacijskih vrijednosti. U tom smislu treba voditi ra?una o o?uvanju, odravanju i ure?ivanju antifaisti?ke spomeni?ke batine, ?emu je dala doprinos i ova hvalevrijedna akcija.

OO SDP-a Luka

Foto: paljenje svije?a i polaganje cvije?a kod sredinjeg antifaisti?kog spomenika u Luki 22. lipnja; akcija ure?enja antifaisti?kog spomenika u Pluski 20. lipnja

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252525
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka