Izmjene prostornog plana Ispis E-mail

prostorni mali

Op?ina Luka pokrenula je postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana ure?enja Op?ine Luka, te se stoga pozivaju svi zainteresirani vlasnici zemljita na podru?ju Op?ine Luka, da svoje primjedbe i prijedloge koji se odnose na prenamjene zemljita dostave Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, najkasnije do 30. 6. 2015. godine.

Op?ina Luka obavijestila je svako doma?instvo o Izmjeni i dopuni prostornog plana ure?enja Op?ine Luka" putem male priloene obavijesti uz komunalnu naknadu u kuverti.

Primjedbe i prijedlozi podnose se na obrascu Zahtjev za prenamjenu zemljita" koji se moe preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web-stranici op?ine: www.opcina-luka.hr Zahtjevu je potrebno priloiti kopiju katastarskog plana navedenog zemljita.

 

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249153
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka