Potpora razvoju MPG Ispis E-mail

O T V O R E N    N A T J E ? A J

Otvoren je natje?aj za provedbu Podmjere 6.3.Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

mjera6a

 

Prihvatljivi trokovi su:

  • kupnja doma?ih ivotinja, jednogodinjeg i viegodinjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, gra?enje i/ili opremanje zatvorenih/zati?enih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uklju?uju?i vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postoje?ih nasada
  • ure?enje i trajnije poboljanje kvalitete poljoprivrednog zemljita u svrhu poljoprivredneproizvodnje
  • gra?enje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednihproizvoda uklju?uju?i i trokove promidbe 
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljita
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

 

Cilj ove mjere je pruanje pomo?i malim, potencijalno odrivim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na trinu proizvodnju, ali im nedostaju glavni resursi.

Potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih trokova tj. maksimalnih 15.000 EUR-a po korisniku. Projekti se prijavljuju od 12. svibnja 2015. do 12. srpnja 2015.

Vie informacija moete prona?i na priloenom linku;

http://www.apprrr.hr/podmjera-63-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava-1418.aspx

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248860
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka