En. obnova bespov. sredsva Ispis E-mail

 

kucaeu

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKU OBNOVU

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća.

Fond će građankama/građanima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove:

1.) propisane naknade energetskim certifikatorima s "Liste energetskih certifikatora koji ulaze u provedbu Programa energetske obnove obiteljskih kuća", u cijelosti ( u 100% udjelu Fonda), neovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi, te

2.) nabave i ugradnje materijala i opreme, utvrđene temeljem dostavljenih ponuda izvođača mjera, sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda, neovisno o tome gdje se obiteljska kuća nalazi.

Postupci za prijavu:

1.) Građanin koji zadovoljava uvijete za prijavu na navedeni Javni poziv Fonda (postojeća kuća je legalna, ima maksimalno 3 stambene jedinice ili do 600m2 bruto podne površine i korisnik u njoj ima prebivalište) upućuje zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora.

Zahtjev se upućuje telefonom, poštom ili e-poštom.

Popis ovlaštenih energetskih certifikatora za Krapinsko - zagorsku županiju možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.fzoeu.hr/hr/energetska_ucinkovitost/enu_u_zgradarstvu/energetska_obnova_obiteljskih_kuca/certifikatori/

2.) Odabrani certifikator mora izraditi inicijalni pregled prilikom kojeg će procijeniti prihvatljivost kuće za sufinanciranje, te utvrditi zadovoljava li podnositelj zahtjeva propisane uvjete. Ako kuća ne zadovoljava propisane uvjete, prvi pregled se ni ne izrađuje.

3.) Ako kuća zadovoljava uvjete, certifikator sklapa ugovor s građaninom, te izrađuje prvi energetski pregled. Nakon što građanin prikupi ponude izvođača radova, certifikator pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju prijave, pri čemu i provjerava usklađenost ponude izvođača radova s preporukama iz energetskog pregleda.

U slučaju da kuća već ima certifikat i izvješće o energetskom pregledu, certifikator je dužan provjeriti sukladnost izvješća s postojećim stanjem kuće, te ako je sukladan nije dužan izraditi izvješće o prvom energetskom pregledu.

Odustane li građanin od projekta, nakon provedenog prvog energetskog pregleda i podnošenja prijave, dužan je certifikatoru platiti 50% propisane naknade.

4.) Prijava projekta sa svim propisanim dokazima prema Javnom pozivu. Nakon pozitivne odluke Fonda i ugovora, slijede radovi prema samom ugovorenom projektu.

5.) Nakon završene energetske obnove obiteljske kuće, odabrani certifikator izrađuje završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat, te pruža pomoć podnositelju zahtjeva u popunjavanju zahtjeva za isplatu sredstava Fonda.

Troškove certifikatora Fond financira u cijelosti, a ostale prihvatljive troškove u određenom postotku, odnosno maksimalno do određenog iznosa, prema uvjetima iz Javnog poziva.

Rok provedbe mjera i dostave potpune dokumentacije za isplatu ne može biti duži od 12 mjeseci od donošenja odluke Fonda.

Javni poziv, kao i sve detaljne informacije kako do bespovratnih sredstava za energetsku obnovu možete pronaći na web stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=enobnovakuca

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1215375
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka