Ispis E-mail

MUPsalter

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zagreba?ka, obavljati ?e upravne poslove za potrebe gra?ana grada Zagreba i zagreba?ke upanije prema Planu koritenja mobilnog alterskog ureda, na razli?itim lokacijama u odre?enom vremenskom periodu pa se gra?ani pozivaju da blizu svog doma iskoriste tu mogu?nost. Mobilni alterski ured obavlja poslove: prebivalita/boravita, MBG-a, osobnih iskaznica, putovnica, voza?kih dozvola i registracije vozila.

Plan koritenja se moe provjeriti na web stranici MUP-a www.mup.hr i putem telefona iz Plana koritenja 098 9821 977 ili telefona objavljenih na web stranici Plicijske uprave Zagreba?ke, a potrebno je provjeriti i koja dokumentacija je potrebna za pojedinu vrstu upravnih poslova.

Prema planu koritenja, mobilni ured ?e u OP?INI LUKA biti 8. i 11. 5. 2015. 9,00 15,00 sati.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252539
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka