Ispis E-mail

 

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA - PODNOENJE JEDINSTVENIH ZAHTJEVA ZAPO?INJE 30. OUJKA

 

Temeljem novog Zakona o poljoprivredi (Narodne novine broj 30/2015, od 17. oujka 2015.) donesen je Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja (Narodne novine broj 35/2015, od 27. oujka 2015.) kojim se propisuje podnoenje jedinstvenog zahtjeva za potporu od ove godine.
 
Na jedinstvenom zahtjevu korisnici mogu zatraiti: 

 • potporu iz programa izravnih pla?anja osnovno pla?anje, pla?anje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoli, preraspodijeljeno pla?anje, proizvodno vezanu potporu, pla?anje za mlade poljoprivrednike i program za male poljoprivrednike;
 • potporu za pla?anja u iznimno osjetljivim sektorima - maslinovo ulje, duhan, mlije?ne krave,  rasplodne krma?e;
 • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja koje se financiraju iz dravnog prora?una za integriranu poljoprivrednu proizvodnju, te za o?uvanje izvornih i zati?enih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja te
 • potporu za IAKS mjere ruralnog razvoja predvi?enu Programom ruralnog razvoja, i to za:
  • mjeru 10 Poljoprivreda, okoli i klimatske promjene
  • mjeru 11 Ekoloki uzgoj
  • mjeru 13 Pla?anja povezana s podru?jima s prirodnim ograni?enjima ili ostalim posebnim ograni?enjima.

 
Podnoenje jedinstvenog zahtjeva zapo?inje u ponedjeljak 30. oujka 2015. godine u:

 • Regionalnom uredu Agencije za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica Grada Vukovara 70
 • uredima Savjetodavne slube, Donja Pu?a, Kumrove?ka 109 (dogovor sastanka na 091 4882-962), i srijedom u uredu u Donjoj Bistri, Stubi?ka 509

i trajati ?e do 15. svibnja 2015.

Popunjavanje jedinstvenog zahtjeva u AGRONET aplikaciji (www.apprrr.hr) poljoprivrednici mogu izvriti i sami uz koritenje korisni?kog imena i zaporke. 


Popunjeni zahtjev potrebno je isprintati, potpisati i poslati potom (preporu?eno s povratnicom + 20 kuna dravnog biljega) na adresu gore navedenog nadlenog regionalno ureda Agencije za pla?anja, ili ga tamo dostaviti osobno.

Manuel ?i?ko, dipl. ing. agr.

Poljoprivredni savjetnik                                                                            

 

Savjetodavna sluba

Podrunica Zagreba?ke upanije

Kumrove?ka 109, Donja Pu?a

01 3356-925

Gsm 091 4882-962

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249166
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka