Osposobljavanje poljoprivrednika Ispis E-mail

poljosav

OSPOSOBLJAVANJE POLJOPRIVREDNIKA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOJ MEHANIZACIJI.

Odredba ?lanka 5. stavka 1. Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (Narodne novine", broj 76/11 i 42/13), propisuje da su nositelj i ?lanovi OPG-a punoljetne osobe koje stalno i/ili povremeno rade na gospodarstvu te su ?lanovi istog ku?anstva i imaju prebivalite na istoj adresi. Prema navedenom, kada kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) nema radnog odnosa izme?u poslodavca i radnika, na takav OPG ne primjenjuju se odredbe Zakona o zatiti na radu (Narodne novine", broj 71/14, 118/14 i 154/14) i propisa zatite na radu te ne postoji obveza osposobljavanja nositelja ili ?lanova obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava za rad na traktoru, priklju?nim strojevima, kombajnu te ostalim poljoprivrednim strojevima i alatima koje koriste na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu kao i u slu?aju da svoje usluge pruaju drugim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Me?utim, ako OPG zaposli radnike, tada se na OPG primjenjuju odredbe Zakona o zatiti na radu i propisa zatite na radu. Ova obiteljska gospodarstva obvezna su izraditi procjenu rizika, osposobiti radnike za rad na siguran na?in te ispuniti i ostale obveze zatite na radu.

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248460
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka