Ispis E-mail
Financijska izvje?a

Potvrda o predaji statisti?kog izvj. sije?anj-lipanj 2019

Statisti?ki izvjestaj sije?anj-lipanj 2019. v 5.0.7

Godinji obra?un prora?una za 2018.g.

Plan razvojnih programa izvrenje 2018.

Obrazloenje uz godinji izvjetaj o izvrenju prora?una za 2018.g.

Odluka o raspodjeli rezultata za 2018.g.

Izvje?e Program gradnje objekata i ure?aja kom. Infr. 2018.

Izvje?e Program odravanja kom. Infrastr. Za 2018.g.

Godinji statisti?ki izvjetaj sije?anj-prosinac 2018

Potvrda o preuzetom financijskom izvjestaju

Biljeske_uz_statisticki izvjestaj_1_12_2018

Polugodinji izvjetaj o izvrenju prora?una sije?anj -lipanj 2018.g

Polugodinji izvjetaj za 2018-Obrazloenje prihoda i rashoda

Izvje?e o realizaciji Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2017 g

Izvje?e o realizaciji Programa odravanja komunalne infrastrukture u 2017 g

Zaklju?ak o prihva?anju izvje?a o realizaciji Programa gradnje objekata kom.infr.

Zaklju?ak o prihva?anju izvje?a o realizaciji Programa odravanja kom.infr.

Potvrda o preuzetom financijskom izvjetaju FINA za 2018.

Statisti?ki izvjetaj sije?anj-lipanj 2018. v 5.0.6

Obrazloenje uz godinji izvjetaj o izvrenju prora?una Op?ine Luka za 2017.

Odluka o raspodjeli rezultata i na?in koritenja vika prihoda u 2018. godini

Godinji statisti?ki izvjetaj sije?anj- prosinac 2017

Biljeke uz statisti?ki izvjetaj sije?anj-prosinac 2017

Tablice uz obvezne Biljeke

Polugodinje izvje?e za 2017. godinu

Statisti?ki izvjetaj sije?anj-lipanj 2017

Statisti?ki izvjetaj sije?anj-prosinac 2016. v 4.2.3

Statisti?ki izvjetaj sije?anj-lipanj 2016

Godinji obra?un prora?una za 2016. godinu

Polugodinje izvje?e o izvrenju Prora?una Op?ine Luka za 2016. godinu

Zaklju?ak o prihva?anju Polugodinjeg izvje?a o izvrenju Prora?una za 2016. g.

Statisti?ki izvjetaj 2015-konsolidirani

Godinje izvje?e prora?una za 2015.

Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2015.realizacija

Program odravanja kom. infr. za 2015-realizacija

Polugodinje izvje?e prora?una  na?elnika vije?u 2015.g.

Zaklju?ak o prihva?anju Polugodinjeg izvjetaja o izvrenju Prora?una OL 2015.

Financijsko izvje?e za 2014.g

 

Polugodinje izvje?e za 2017. godinu
 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1248886
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka