Ispis E-mail

dvoranaotv

Nakon gotovo pet godina izgradnje, otvorena je kolska sportska dvorana pri Osnovnoj koli Luka veli?ine oko 600 ?etvornih metara, koju su zajedni?kim sredstvima izgradili Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Zagreba?ka upanija i Op?ina Luka, a uloeno je ukupno 6,26 milijuna kuna.

Dvoranu je otvorio Venko ?urlin pomo?nik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije i to simboli?nim rezanjem torte u obliku novootvorene dvorane.

U prigodi sve?anosti otvaranja dvorane u?enici Osnovne kole Luka pripremili su prigodan program, a nazo?nima su se obratili ravnateljica Osnovne kole Luka Jasminka Ferek, na?elnik Op?ine Luka Darko Kralj, upan Zagreba?ke upanije Stjepan Koi? i pomo?nik ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Venko ?urlin.

Pogledajte nau galeriju fotografija sa otvorenja...

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252465
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka