Statut Op?ine Luka Ispis E-mail

Novi Statut Op?ine Luka objavljen je u Glasniku Zagreba?ke upanije, broj 24/18

Statut Op?ine Luka objavljen je u Glasniku Zagreba?ke upanije broj 16/09,


Ispravak Statuta objavljen je u Glasniku Zagreba?ke upanije, broj 1/10, 


Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Op?ine Luka objavljena je u Glasniku Zagreba?ke upanije, broj 15/13)

 


 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266264
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka