Natje?aj za dodjelu stipendija 2014/2105 Ispis E-mail

I. OP?I UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Pravo sudjelovanja na natje?aju imaju u?enici i studenti ?iji roditelji ili skrbnici imaju prebivalite na podru?ju Op?ine Luka.

            Stipendiranje se ostvaruje po osnovi uspjeha u kolovanju i socijalno-materijalnog statusa te ispunjenja sljede?ih op?ih uvjeta:

Za U?ENIKE da su redoviti u?enici srednje kole i da imaju prosjek ocjena za svaki prethodni razred srednje kole, odnosno osmog razreda osnovne kole najmanje 3,0

           - da su dravljani Republike Hrvatske.

Za STUDENTE da su redoviti studenti

- da su dravljani Republike Hrvatske.

Kriteriji za utvr?ivanje redoslijedne liste kandidata za dodjelu stipendija su:

1. Uspjeh u u?enju:

- op?i uspjeh (za u?enike) odnosno prosjek ocjena prethodne akademske godine (za studente),

- zavren broj godina srednje kole, odnosno fakulteta,

- usporedno upisane osnovne ili srednje kole (glazbena i sl.) prema verificiranim programima Ministarstva.

2. Natjecanja:

- upanijska natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

- dravna natjecanja boduju se do osvojenog 3. rednog mjesta,

- fakultetska nagrada za nagra?eni znanstveni rad

ili objava znanstvenog rada u doma?oj publikaciji.

3. Socijalni status:

   - iznos prihoda po ?lanu doma?instva u ovoj godinu o odnosu na    prosje?nu pla?u ispla?enu u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

4. Oteavaju?e okolnosti materijalnog poloaja u obitelji:

- djeca invalidi 80-100%

- djeca jednog ili oba roditelja 100% invalida

- samohrani roditelj

- ostala kolska djeca u obitelji ili redoviti studenti u obitelji

II. DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAE ZAHTJEVU

Podnositelji su duni priloiti sljede?e:

1. Obrazac prijave podie se u Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka ili na web stranici Op?ine Luka: www.opcina-luka.hr,

2. Osobna iskaznica / Domovnica

3.a) Svjedodba prethodne kolske godine ili

3.b) Indeks

4. Potvrde o prebivalitu svih ?lanova doma?instva

5. Potvrde o kolovanju ostalih ?lanova doma?instva

6. Potvrde o primanjima ?lanova doma?instva ( za razdoblje 01. sije?nja do 31. kolovoza 2014.godine

7. Izjava o nekoritenju drugih stipendija

8. Ostala dokumentacija

            -potvrdu o redovitom upisu u kolu, odnosno fakultet u kolskoj/akademskoj godini 2014./2015.,

            -dokazi o ispunjavanju ostalih posebnih socijalnih uvjeta (rjeenje o invalidnom statusu kandidata ili roditelja, presuda o razvodu braka, izvod iz matice umrlih, potvrde o kolovanju za ostalu kolsku djecu iz obitelji osim kandidata) predaje se preslika uz predo?enje originala prilikom predaje dokumentacije,

III. TRAJANJE NATJE?AJA

Natje?aj traje 15 dana od dana objave natje?aja, odnosno do 20. studenog 2014. godine.

IV. TIJELO KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI

Zahtjevi se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Op?ine Luka, Trg svetog Roka 1, 10296 Luka, neposrednom dostavom radnim danima od 7,30 15,30 sati.

Sve informacije vezane za ovaj natje?aj mogu se dobiti u Op?ini Luka, na broj telefona (01) 3393 560 ili slanjem upita na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

V. ROK OBJAVLJIVANJA REZULTATA NATJE?AJA

Redoslijednu listu kandidata ?e Povjerenstvo za dodjelu stipendija objaviti na oglasnim plo?ama u svim naseljima i web-stranici Op?ine Luka te dostaviti sudionicima natje?aja najkasnije u roku mjesec dana od dana isteka roka natje?aja.

VI. BROJ I VISINA STIPENDIJA

Op?ina Luka ?e u kolskoj/akademskoj godini 2014./2015. dodijeliti deset (10) u?eni?kih - srednjokolskih i deset (10) studentskih stipendija, koje se ispla?uju u razdoblju od rujna 2014. godine do lipnja 2015. godine.

U?eni?ka - srednjokolska stipendija iznosi 250,00 kuna mjese?no.

Studentska stipendija iznosi 400,00 kuna mjese?no.

 

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252518
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka