Poziv na 6.sjednicu Općinskog vijeća Ispis E-mail

KLASA: 021-01/14-10/3
URBROJ: 238/39-01-14-6
Luka, 14.03.2014.

 

Na temelju članka 20. stavka 2. točke 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije", broj 16/09 , 1/10 i 15/13)

S A Z I V A M

6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Luka za (četvrtak) 20.03.2014. godine s početkom u 19,00 sati u društvenom domu Luka i predlažem slijedeći

 

d n e v n i  r e d:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice općinskog vijeća

2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Luka I materijal dostavljen e- poštom

3. Odluka o izmjeni Proračuna za 2014.g.- Rebalans I

     a) izmjena programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukt. za razd. 01.01.2014. -31.12.2014.

     b) Izmjena plana razvojnih programa

4. Vrtić-donošenje zaključka o raskidanju ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme s Općinom Bistra

5. Zaključak za uređenje groblja u Krajskoj Vesi

6. Izvješće o stipendijama

7. Donošenje zaključka o sufinanciranju predškolskog programa

8. Aktualnih pola sata

9. Razno

 

S poštovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća
Franjo Hlad

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1228692
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka