Obavijest o izradi UPU Gospodarske zone I Ispis E-mail

Sukladno odredbi članka 82. Zakona o prostornom uređe¬nju i gradnji (Narodne novine br 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Odluci o izradi Urbanističkog plana ure¬đenja UPU Gospodarske zone Luka (Glasnik Zagrebačke žu¬panije br 32/13), Općina Luka objavljuje

OBAVIJEST o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone I

Temeljem Odluke o izradi Urba¬nističkog plana uređenja UPU Gospodarske zone I (Glasnik Za¬grebačke županije 32/2013) po¬kreće se izrada :

1. Urbanistički plan uređenja

- UPU Gospodarske zone I

Svi zainteresirani mogu dobi¬ti detaljnije obavijesti u Općini Luka, Jedinstveni upravni odjel, Trg ve. Roka 1, Luka, svakim rad¬nim danom od 09:00 do 12:00 sati ili na tel. 01/ 3393 560.

Ova obavijest biti će objavljena na oglasnoj ploči Općine Luka, na web stranici www.opcina-lu¬ka.hr i u dnevnom tisku 24 sata.

OPĆINA LUKA

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1010980
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka