Ispis E-mail
Petak, 28 Prosinac 2012 17:07

 

Po zavretku natje?aja, Povjerenstvo za stipendije sastalo se u dva navrata i nakon izvrenog pregleda i bodovanja pojedina?nih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije za kolsku godinu 2012/2013. Dodijeljeno je pet (5) u?eni?kih i sedam (7) studentskih stipendija.

 

 

Povjerenstvo za stipendije

KLASA:604-02/12-10/01
URBROJ:238/39-06-12-3
Luka, 18. 12. 2012.

Na temelju ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj
25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za dodjelu stipendija na sjednicama odranim 14. i 18. 12.
2012. godine sastavilo je

REDOSLJEDNU LISTU KANDIDATA
ZA U?ENI?KE (srednjokolske) I STUDENTSKE STIPENDIJE
ZA KOLSKU GODINU 2012./2013.

Kandidati koji su predali zahtjeve:

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije:

1. Nikola Rihtar, Herendi?i 5, 10296 Luka kola za medicinske sestre Vrap?e, medicinski
tehni?ar, 1. razred, nepotpuna dokumentacija,
2. Josip Debogovi?, II. odvojak Andrije Majdaka 8, 10296 Luka Elektrostrojarska obrtni?ka
kola, automehani?ar, 1. razred, bodovi:45,24 ,
3. Dora Ferneir, Trg svetog Roka 7, 10296 Luka Srednja kola ban Josip Jela?i?, ekonomist,
1. razred, bodovi:52,20
4. Ida Hlad, Nikole Halpera 1, 10296 Luka Srednja kola Pregrada, farmaceutski tehni?ar, 2.
razred, bodovi:42,68,
5. Nikola Herendi?, Herendi?i 1, 10296 Luka eljezni?ka tehni?ka kola Zagreb, ra?unalni
tehni?ar, 3. razred, bodovi:40,08
6. Martina Herendi?, Herendi?i 1, 10296 Luka Srednja kola Pregrada, farmaceutski tehni?ar,
2. razred, bodovi:40,20,
7. Marijana Piri?ki, I. odvojak Gajeve 2, 10296 Luka Srednja kola ban Josip Jela?i?,
ekonomist, 4. razred, nepotpuna dokumentacija,
8. Luka Skender Dubravka Oegovi?a 3, 10296 Luka Srednja kola Bedekov?ina,
poljoprivredni tehni?ar, 2. razred, bodovi:51,60,
9. Kristian Skender, Dubravka Oegovi?a 3, 10296 Luka Srednja kola Bedekov?ina,
gra?evinski tehni?ar, 4. razred, bodovi:54,56,
10. Ivan Juraj Radanovi?, Brezje 4, 10296 Luka Srednja kola ban Josip Jela?i?, hoteljersko-
turisti?i tehni?ar,4. razred, bodovi:65,00 ,
11. Antonija Radanovi?, Brezje 4, 10296 Luka - Srednja kola ban Josip Jela?i?, hoteljersko-
turisti?i tehni?ar, 4. razred, bodovi:65,80.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1.Doroteja Poari?, Vadinska 26, 10296 Luka Prehrambeno-biotehnoloki fakultet,
biotehnologija, I. godina, bodovi:53,52,
2. Ivana Horvat, Zagorska cesta 19, 10296 Luka Ekonomski fakultet, preddiplomski studij
poslovne ekonomije, 3. godina, bodovi:36,76,
3. Monika Jurina, Gajeva 5, 10296 Luka Fakultet politi?kih znanosti, politolog, 5. godina,
bodovi:46,20,
4. Petra Posavec, Posavci 9 b, 10296 Luka Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, graditeljstvo, 1.
godina, nepotpuna dokumentacija,
5. Kreimir ?u?us, V. odvojak Krajske 4, 10296 Luka Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu,
informatika, 1. godina, bodovi:39,72 ,
6. Maja Posavec, Lu?ka cesta 1, 10296 Luka U?iteljski fakultet, razredna nastava, 4. godina,
bodovi:39,16,
7. Renata Vrhovec, Zagorska cesta 15, einci, 10296 Luka Agronomski fakultet, hortikultura-
usmjerenje povr?arstvo, 2. godina diplomskog studija, bodovi:46,00 ,
8. Kreimir Tu?man, Zagorska c. 23, einci, 10296 Luka Tehni?ko veleu?ilite Zagreb,
graditeljstvo, 3. godina, bodovi:39,00 ,
9. Mislav Kajfe, Trg svetog Roka 8, 10296 Luka Fakultet organizacije i informatike,
informacijski i poslovni sustavi, 1. godina, bodovi: 43,16,
10. Mateja Halambek, Zelengaj 4, 10296 Luka Visoka kola za poslovanje i
upravljanje Baltazar Adam Kr?eli?, poslovna ekonomija i financije, nepotpuna
dokumentacija,
11. Tomislav Keglevi? Radanovi?, Brezje 4, 10296 Luka Filozofski fakultet, sociologija, 2.
godina, bodovi:62,92.

II.
Pregledom dokumentacije i izra?unom bodova, Povjerenstvo je utvrdilo da su sljede?i
kandidati ostvarili pravo na stipendije:

 

a) Za U?ENI?KE (srednjokolske) stipendije

1.Kristian Skender Srednja kola Bedekov?ina, gra?evinski tehni?ar, 4. razred,
bodovi:54,56,
2. Dora Ferneir Srednja kola ban Josip Jela?i?, ekonomist, 1. razred, bodovi:52,20,
3.Josip Debogovi? Elektrostrojarska obrtni?ka kola, automehani?ar, 1. razred,
bodovi:45,24,
4. Ida Hlad Srednja kola Pregrada, farmaceutski tehni?ar, 2. razred, bodovi:42,68,
5. Martina Herendi? Srednja kola Pregrada, farmaceutski tehni?ar, 2. razred, bodovi:40,20.

Kandidat Luka Skender nije ostvario pravo na stipendiju, jer je to pravo ostvario
Kristian Skender, s obzirom da je ?lankom 10. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke
upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u slu?aju sudjelovanja dvoje ili vie
kandidata iz istog doma?instva u postupku natje?aja, pravo na stipendiju ostvaruje samo
jedan.
Kandidat Nikola Herendi? nije ostvario pravo na stipendiju, jer je to pravo ostvarila
Martina Herendi?, s obzirom da je ?lankom 10. Pravilnika o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke
upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u slu?aju sudjelovanja dvoje ili vie
kandidata iz istog doma?instva u postupku natje?aja, pravo na stipendiju ostvaruje samo
jedan.
Kandidati Ivan Juraj Radanovi? i Antonija Radanovi? nisu ostvarili pravo na stipendiju
jer je to pravo ostvario Tomislav Keglevi?-Radanovi?, s obzirom da je ?lankom 10. Pravilnika

o stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08), propisano da u
slu?aju sudjelovanja dvoje ili vie kandidata iz istog doma?instva u postupku natje?aja, pravo
na stipendiju ostvaruje samo jedan.
Kandidati Nikola Rihtar i Marijana Piri?ki nisu ostvarili pravo na stipendiju, jer su
predali nepotpunu dokumentaciju, a temeljem ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o stipendijama
(Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za stipendije uzima u
razmatranje samo potpuno dokumentirane zahtjeve.

b) Za STUDENTSKE stipendije:

1.Tomislav Keglevi? Radanovi? Filozofski fakultet, sociologija, 2. godina, bodovi:62,92,
2.Doroteja Poari? Prehrambeno-biotehnoloki fakultet, biotehnologija, I. godina,
bodovi:53,52,
3. Monika Jurina Fakultet politi?kih znanosti, politolog, 5. godina, bodovi:46,20,
4. Renata Vrhovec Agronomski fakultet, hortikultura-usmjerenje povr?arstvo, 2. godina
diplomskog studija, bodovi:46,00 ,
5. Mislav Kajfe Fakultet organizacije i informatike, informacijski i poslovni sustavi, 1. godina,
bodovi: 43,16,
6. Kreimir ?u?us Tehni?ko veleu?ilite u Zagrebu, informatika, 1. godina, bodovi:39,72 ,
7. Maja Posavec U?iteljski fakultet, razredna nastava, 4. godina, bodovi:39,16.

Kandidatkinje Mateja Halambek i Petra Posavec nisu ostvarile pravo na stipendiju,
jer su predale nepotpunu dokumentaciju, a temeljem ?lanka 7. stavka 3. Pravilnika o
stipendijama (Glasnik Zagreba?ke upanije, broj 25/06, 27/07 i 22/08) Povjerenstvo za
stipendije uzima u razmatranje samo potpuno dokumentirane zahtjeve.

Redoslijedna lista kandidata za u?eni?ke (srednjokolske) i studentske stipendije objavit
?e se na oglasnim plo?ama u svim naseljima Op?ine Luka i na web-stranici Op?ine
Luka, te ?e se dostaviti svim sudionicima natje?aja.

U roku od osam dana od dana objave redoslijedne liste kandidata za u?eni?ke
(srednjokolske) i studentske stipendije, svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora
Op?inskom vije?u putem Povjerenstva koje se o istom o?ituje.

Povjerenstvo:

Dubravka Trupec
eljko Halambek
Marija Halambek olman
Damir ipek
Marija Kanceljak

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1249126
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka