Prikupljanje ponuda za nabavu radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i slično Ispis E-mail

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09. i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 43. Statuta Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije", broj 16/09 i 1/10) i čl. 8. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Luka („Glasnik Zagrebačke županije", broj 21/12), načelnik Općine Luka donosi

O D L U K U

O PRIKUPLJANJU PONUDA ZA NABAVU RADOVA SANACIJE NERAZVRSTANIH CESTA, PARKIRALIŠTA, ODRONA I SLIČNO

Članak 1.

Predmet prikupljanja ponuda je obavljanje radova sanacije nerazvrstanih cesta, parkirališta, odrona i slično na području Općine Luka, sukladno Programu održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Luka .

Članak 2.

Članovima povjerenstva za provedbu postupka za prikupljanje ponuda imenuju se:

1. Senka Vranić, dipl. oec.,
2. Vladimir Husnjak,
3. Marija Kanceljak, bacc.admin.public.

Članak 3.

Poziv za dostavu ponuda biti će upućen na 3 adrese potencijalnih ponuditelja:

1. SWIETELSKY d.o.o., Nova cesta 192, 10 000 Zagreb,
2. ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, Rendićeva 32, 10 000 Zagreb,
3. PRIGORAC GRAĐENJE d.o.o., Jelkovečka 4, 10 360 Sesvete.

Članak 4.

Ostali uvjeti nabave biti će određeni ponudbenom dokumentacijom (uputama ponuditeljima).

KLASA:340-03/12-30/01
URBROJ:238/39-03-12-4
Luka, 28. 8. 2012.

 

Općina Luka
Načelnik
Darko Kralj, dr.vet.med.

 

 

 

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1215757
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka