Proračun Ispis E-mail
Proračun Općine Luka  za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 Proračun za građane za 2019.g. - Prezentacija
 Program nezakonito izgrađenih građevina za 2019.g.
 Proračun Općine Luka za 2019. g.
 Odluka o izvrsenju Proracuna OL za 2019. g.
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2019
 Program održavanja kom. infr. za 2019
 Plan javne nabave za 2019. g
Proračun Općine Luka  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 Proračun za građane - 2018. g. - Prezentacija
 Proračun Općine Luka za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. g.
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
 Program održavanja kom. infr. za 2018
 Odluka o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
 Prijedlog Proračuna OL za 2018. godinu
 Plan javne nabave za 2018. g.
 Izmjene i dopune Proračuna OL za 2018. g.- REBALANS I
 Program nezakonito izgrađenih građevina za 2018.g.-rebalans I
 Rebalans I-Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2018
 Rebalans I-Program održavanja kom. infr. za 2018
 Plan javne nabave za 2018. g. - I. izmjene i dopune
Proračun Općine Luka  za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 Proračun Općine Luka za 2017. g.
 Proračun Općine Luka za 2017. g. - objašnjenje
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017. g.
 Program održavanja kom. infr. za 2017.g.
 Plan javne nabave za 2017. g.
 Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g.-REBALANS I
 Rebalans I -Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2017
 Proračun Općine Luka za 2017. godinu - Rebalans II
 Rebalans II posebni dio -programski
 Rebalans II-Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
 Rebalans II-Program održavanja komunalne infrastrukture
 Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE - Rebalans I
 Plan javne nabave za 2017. g. – IZMJENE I DOPUNE - Rebalans II
Proračun Općine Luka  za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 Proračun 2016 i proj. 2017. i 2018. opći dio-(1)
 Proračun za 2016- posebni dio klasif. i progr. (2)
 Proračun za 2016.g.-izvori financiranja (3)
 Proračun 2016.g.-funkcijska klasifikacija (4)
 Plan razvojnih programa_2016._R
 Proračun za 2016. godinu - članak 3
 Opisni dio plana proračuna za 2016.g. s projekcijama za 2017., 2018.godinu
 Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g. - izmjene i dopune
 Izmjene i dopune Proračuna Općine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
 Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i uređaja kom infrast 2016.Rebalans I
 Izmjene i dopune Programa održavanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I
Proračun Općine Luka  za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, članak 1.
 Proračun za 2015. Godinu – Opći dio, 1.dio
 Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio, članak 2
 Proračun za 2015. Godinu – Posebni dio po pozicijama
 Proračun za 2015. Godinu- Plan proračuna po funkcijskoj klasifikaciji
 Proračun za 2015. Godinu – Plan razvojnih programa
 Proračun za 2015. Godinu- članak 3.
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrast 2015
 Program održavanja kom. infr. za 2015
 Plan javne nabave za 2015. godinu
 Plan javne nabave za 2015 g I IZMJENE I DOPUNE
 Prijedlog proračuna Općine Luka za 2015. godinu
 Rebalans Proračuna 2015-Opći dio (1)
 Rebalans Proračuna 2015 - projekcije za 2016 i 2017. (2)
 Rebalans proračuna 2015-posebni dio (3)
 Rebalans proračuna 2015- izvori finaciranja (4)
 Rebalans Proračuna 2015- funkcijski dio
 Čl.3.
 Plan razvojnih programa_2015._rebalansR
 Rebalans I- opisni dio 2015
Proračun za 2014. godinu
 Opći dio proračuna za 2014
 Posebni dio proračuna za 2014
 REBALANS II- opći dio
 REBALANS II - posebni dio 1
 Rebalans II. posebni dio 2
 REBALANS II- završne odredbe
 Program izgradnje i održavanje kom. infrastrukture reb.2
 Program gradnje objekata i uređaja kom infrastr-Rebalans 2
 Plan javne nabave za 2014. godinu
 Polugodišnji izvještaj  proračuna Općine Luka za 2014. godinu
 Godišnji izvještaj  proračuna Općine Luka za 2014. godinu
 I. rebalans 2014. godine
Proračun za 2013. godinu
 Opći dio proračuna za 2013 - Rebalans I
 Posebni dio proračuna za 2013 - Rebalans I
 Opći dio proračuna za 2013
 Proračun 2013 i projekcije, posebni i funkcijski dio
 Plan razvojnih programa za 2013, 2014, 2015 g.
 Godišnji izvještaj za 2013. godinu
 Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture
 Program izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture 2013
 Plan javne nabave 2013.g.
 Odluka o postupanju s računima
Arhiva
 Konačni obračun proračuna za 2012 g. -opći dio
 Godišnji obračun proračuna za 2012 g. - opisni dio

 Konačni obračun proračuna za 2012 g. - posebni dio

 Proračun za 2012. godinu 

 Plan javne nabave za 2012.

 Plan javne nabave za 2011.

 Izjava prema članku 13. ZJN.

 Proračun za 2011. godinu

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1231280
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka