Prora?un Ispis E-mail
Prora?un Op?ine Luka  za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 Prora?un za gra?ane za 2019.g. - Prezentacija
 Program nezakonito izgra?enih gra?evina za 2019.g.
 Prora?un Op?ine Luka za 2019. g.
 Odluka o izvrsenju Proracuna OL za 2019. g.
 Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2019
 Program odravanja kom. infr. za 2019
 Plan javne nabave za 2019. g
Prora?un Op?ine Luka  za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu
 Prora?un za gra?ane - 2018. g. - Prezentacija
 Prora?un Op?ine Luka za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. g.
 Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2018
 Program odravanja kom. infr. za 2018
 Odluka o izvrsenju Proracuna za 2018. g.
 Prijedlog Prora?una OL za 2018. godinu
 Plan javne nabave za 2018. g.
 Izmjene i dopune Prora?una OL za 2018. g.- REBALANS I
 Program nezakonito izgra?enih gra?evina za 2018.g.-rebalans I
 Rebalans I-Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2018
 Rebalans I-Program odravanja kom. infr. za 2018
 Plan javne nabave za 2018. g. - I. izmjene i dopune
Prora?un Op?ine Luka  za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu
 Prora?un Op?ine Luka za 2017. g.
 Prora?un Op?ine Luka za 2017. g. - objanjenje
 Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2017. g.
 Program odravanja kom. infr. za 2017.g.
 Plan javne nabave za 2017. g.
 Izmjene i dopune Prora?una za 2017. g.-REBALANS I
 Rebalans I -Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2017
 Prora?un Op?ine Luka za 2017. godinu - Rebalans II
 Rebalans II posebni dio -programski
 Rebalans II-Program gradnje objekata komunalne infrastrukture
 Rebalans II-Program odravanja komunalne infrastrukture
 Plan javne nabave za 2017. g. IZMJENE I DOPUNE - Rebalans I
 Plan javne nabave za 2017. g. IZMJENE I DOPUNE - Rebalans II
Prora?un Op?ine Luka  za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
 Prora?un 2016 i proj. 2017. i 2018. op?i dio-(1)
 Prora?un za 2016- posebni dio klasif. i progr. (2)
 Prora?un za 2016.g.-izvori financiranja (3)
 Prora?un 2016.g.-funkcijska klasifikacija (4)
 Plan razvojnih programa_2016._R
 Prora?un za 2016. godinu - ?lanak 3
 Opisni dio plana prora?una za 2016.g. s projekcijama za 2017., 2018.godinu
 Godinji plan raspisivanja javnih poziva za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g.
 Plan javne nabave za 2016.g. - izmjene i dopune
 Izmjene i dopune Prora?una Op?ine Luka za 2016. g. -REBALANS 1
 Izmjene i doupne Programa gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2016.Rebalans I
 Izmjene i dopune Programa odravanja kom. infr. za 2016.-Rebalans I
Prora?un Op?ine Luka  za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu
 Prora?un za 2015. Godinu Op?i dio, ?lanak 1.
 Prora?un za 2015. Godinu Op?i dio, 1.dio
 Prora?un za 2015. Godinu Posebni dio, ?lanak 2
 Prora?un za 2015. Godinu Posebni dio po pozicijama
 Prora?un za 2015. Godinu- Plan prora?una po funkcijskoj klasifikaciji
 Prora?un za 2015. Godinu Plan razvojnih programa
 Prora?un za 2015. Godinu- ?lanak 3.
 Program gradnje objekata i ure?aja kom infrast 2015
 Program odravanja kom. infr. za 2015
 Plan javne nabave za 2015. godinu
 Plan javne nabave za 2015 g I IZMJENE I DOPUNE
 Prijedlog prora?una Op?ine Luka za 2015. godinu
 Rebalans Prora?una 2015-Op?i dio (1)
 Rebalans Prora?una 2015 - projekcije za 2016 i 2017. (2)
 Rebalans prora?una 2015-posebni dio (3)
 Rebalans prora?una 2015- izvori finaciranja (4)
 Rebalans Prora?una 2015- funkcijski dio
 ?l.3.
 Plan razvojnih programa_2015._rebalansR
 Rebalans I- opisni dio 2015
Prora?un za 2014. godinu
 Op?i dio prora?una za 2014
 Posebni dio prora?una za 2014
 REBALANS II- op?i dio
 REBALANS II - posebni dio 1
 Rebalans II. posebni dio 2
 REBALANS II- zavrne odredbe
 Program izgradnje i odravanje kom. infrastrukture reb.2
 Program gradnje objekata i ure?aja kom infrastr-Rebalans 2
 Plan javne nabave za 2014. godinu
 Polugodinji izvjetaj  prora?una Op?ine Luka za 2014. godinu
 Godinji izvjetaj  prora?una Op?ine Luka za 2014. godinu
 I. rebalans 2014. godine
Prora?un za 2013. godinu
 Op?i dio prora?una za 2013 - Rebalans I
 Posebni dio prora?una za 2013 - Rebalans I
 Op?i dio prora?una za 2013
 Prora?un 2013 i projekcije, posebni i funkcijski dio
 Plan razvojnih programa za 2013, 2014, 2015 g.
 Godinji izvjetaj za 2013. godinu
 Program gradnje objekata i ure?enja komunalne infrastrukture
 Program izgradnje i odravanje komunalne infrastrukture 2013
 Plan javne nabave 2013.g.
 Odluka o postupanju s ra?unima
Arhiva
 Kona?ni obra?un prora?una za 2012 g. -op?i dio
 Godinji obra?un prora?una za 2012 g. - opisni dio

 Kona?ni obra?un prora?una za 2012 g. - posebni dio

 Prora?un za 2012. godinu 

 Plan javne nabave za 2012.

 Plan javne nabave za 2011.

 Izjava prema ?lanku 13. ZJN.

 Prora?un za 2011. godinu

 

Translate

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1266347
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka