Read more

Zahvaljuju?i potpisanim ugovorom izme?u ZET-a i Op?ine Luka, od 01. oujka Luka pripada II. zoni u kojoj ?e se primjenjivati jednaka tarifna politika kakva je na snazi na cijelom podru?ju grada Zagreba, odnosno u I. zoni. Na podru?ju Op?ine Luka tako?er ?e se mo?i koristiti karte po cijeni od 4 kune za vonju od 30 minuta. Za vonje duljim relacijama na raspolaganju ?e i u drugoj zoni biti karta valjanosti 90 minuta i cijenom od 10 kuna. Pro?itajte opirnije ...

Više...
 
Javni poziv za prijavu programa

Read more

Op?inski na?elnik raspisao je javni poziv za prijavu programa i projekata od javnog interesa za Op?inu Luka koji ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka u 2017. godini. Svi zainteresirani prijavitelji svoje prijave mogu podnijeti Op?ini Luka zaklju?no do 15. 03. 2017. godine.

Više...
 
Obavijest udrugama u Op?ini Luka

Read more

Svim udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama elimo skrenuti pozornost na obveze koje proizlaze iz Zakona o financijskom poslovanju i ra?unovodstvu. Detaljnije upute za izradu i predaju financijskih izvjetaja neprofitnih organizacija moete pro?itati ispod.

Više...
 
Poziv na upis u vojnu evidenciju

Read more

Ministarstvo obrane, Uprava za ljudske potencijale poziva sve muke osobe, ro?ene 1999. godine i starijih godita, koji nisu upisani u vojnu evidenciju, da se jave u PODRU?NI ODSJEK ZA POSLOVE OBRANE ZAGREB ZAPAD poradi uvo?enja u vojnu evidenciju.

Više...
 

Read more

Sveti Nikola najpoznatiji je kao svetac zatitnik djece, koju svake godine obilazi i daruje. Op?ina Luka tim je povodom pripremila prigodne darove, odnosno ukupno 240 paketa za svoje najmla?e stanovnike.  Pogledajte kako je to veselo bilo...

Više...
 
Poziv na 24.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 24. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 12.12.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Natje?aj za stipendije 2016/2017.g.

Read more

Op?ina Luka objavljuje natje?aj za dodjelu u?eni?kih i studentskih stipendija za kolsku godinu 2016/2017. Rok priijave za natje?aj je 03.11.2016.g. do 15:30 h. Detalje o natje?aju potraite ovdje ...

Više...
 
RADIONICE LAG-SAVA - poziv

Read more

LAG-a SAVA ?e, pod pokroviteljstvom Zagreba?ke upanije, organizirati odravanje besplatnih edukativnih radionica, to?nije 6 radionica koje ?e voditi iskusni konzultanti, a u sklopu kojih ?e polaznici nau?iti to kako i na koji na?in se mogu prijaviti na Mjere ruralnog razvoja te ostvariti sredstva Europske unije,

Više...
 

bespludbe

Preuzimanje besplatnih udbenika (temeljem Odluke Op?ine Luka i Zaklju?ka Grada Zaprei?a ) za u?enike Osnovne kole Luka bit ?e: u ?etvrtak, 1. rujna 2016. godine, od 12:00 18:00 sati u prostorijama Osnovne kole Luka. Mole se roditelji da ponesu osobnu iskaznicu i OIB.

 
Natje?aj za poljopr. gospodarstva

Read more

Poljoprivredna savjetodavna sluba obavjetava sve zainteresirane, da je objavljen natje?aj za mala poljoprivredna gospodarstva. O natje?aju moete vie saznati na sljede?em linku http://www.apprrr.hr/objavljen-novi-natjecaj-za-operaciju

Više...
 
Poziv za ki?enje bora kod fontane

Read more

Pozivamo sve mjetane Op?ine Luka kao i ostale ljude dobre volje, da nam se pridrue i sudjeluju u ki?enju bora kod fontane u centru Luke u subotu, 17. 12. 2016. s po?etkom u 14,30 sati.  Radujemo se zajedni?kom druenju i nadamo se odazivu u to ve?em broju!

Više...
 
Dijele se mandarine u Luki !!!

Read more

Crveni kri grada Zaprei?a donirao je Op?ini Luka 400 kg mandarina. Mandarine ?e se dijeliti u drutvenom domu Luka od ?etvrtka 01. prosinca do isteka zaliha od 8,00 do 15:00 sati stanovnicima Op?ine Luka svakome tko do?e, bez obzira na materijalni status.

Više...
 

Read more

I ove godine Op?ina Luka je predstavila svoje gospodarstvenike na 18. Gospodarskom sajmu u Zaprei?u. Zahvaljujemo se svim posjetiteljima koji su posjetili na tand te svim naim izlaga?ima. Vidimo se dogodine !

Više...
 
Tehni?ki pregled traktora 2016

Read more

Kao i prethodnih godina, tehni?ki pregled traktora na podru?ju Op?ine Luka obavljati ?e Croatia tehni?ki pregledi" d.o.o. Stanica za tehni?ki pregled Zaprei? u srijedu, 21. 09. 2016. godine u vremenu od 12,00 do 19,00 sati, kraj nogometnog igralita u Luki.

Više...
 
Natje?aj za zakup poslovnog prostora

Read more

Op?ina Luka raspisuje novi natje?aj za zakup poslovnog prostora. Prostor se daje u zakup za obavljanje prodaje prehrambene robe, ... Uvjete natje?aja pro?itajte u nastavku teksta ...

Više...
 
Asfaltiranje Krajske ulice !!!

Read more

Obavijest mjetanima! U ?etvrtak, 22.12.2016. g., ?e se vriti asfaltiranje Krajske ulice od po?etka ulice pa sve do groblja prilikom ?ega ?e biti onemogu?en ili otean promet Krajskom ulicom. Zahvaljujemo se mjetanima na razumijevanju.

Više...
 
Dodjeljene stipendije 2016/2017

Read more

Po zavretku natje?aja, Povjerenstvo za stipendije se sastalo i nakon izvrenog pregleda i bodovanja pojedina?nih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za stipendije.

Više...
 
Poziv na 23.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 23. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 02.12.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Poziv na 22.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 22. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 28.09.2016. godine u 19:30 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
PREDSTAVLJANJE STRATEGIJE LAG-a

Read more

Lokalna akcijska grupa (LAG) Sava u suradnji s Op?inom Luka, organizira i poziva sve zainteresirane mjetane na prezentaciju Lokalne razvojne strategije LAG-a Sava, koja ?e se odrati u srijedu, 07. 09. 2016. godine u drutvenom domu u Luki, Trg svetog Roka 4, s po?etkom u 19,00 sati.

Više...
 

Read more

U petak je u Luki sve?ano obiljeen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Sve je zapo?elo budnicama kraj fontane u centru Luke, okupljanjem brojnih mjetana, me?u kojima posebice treba istaknuti nae branitelje...

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 12

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 96 

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1252476
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka