Read more

U utorak 16. 2. odrana je radionica Lokalne akcijske grupe "Sava", ?ije je tema bila izrada Lokalne razvojne strategije LAG "Sava" za razdoblje 2014.-2020.

Više...
 
Poziv na 19.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 19. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 25.02.2016. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Natje?aj za radno mjesto LAG SAVA

Read more

Upravni odbor Lokalne akcijske grupe (LAG) Sava objavljuje natje?aj za radno mjesto voditelja/ice LAG-a Sava. Uvjeti za popunjavanje radnog mjesta i svi ostali detalji navedeni su u samom natje?aju.

Više...
 
Javni poziv udrugama za prijavu programa

Read more

Predmet javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata koje ?e se financirati iz Prora?una Op?ine Luka za 2016. godinu, a koje su od javnog interesa za Op?inu Luka.

Više...
 
Poziv na upis u vojnu evidenciju

Read more

Pozivaju se sve muke osobe, hrvatski dravljani, ro?eni 1998. godine i starijih godita, koji do sada nisu upisani u vojnu evidenciju na upis u vojnu evidenciju ...

Više...
 
Dodijeljen plavi diesel za 2016.g.

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu odobrila je pravo na potronju plavog diesela za 2016. godinu, temeljem podnesenog Jedinstvenog zahtjeva za izravna pla?anja u 2015.g.

Više...
 
Poziv na 18.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 18. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 17.12.2015. godine u 19:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Asfaltirana ulica Kozjak

Read more

Sukladno objavljenim rezultatima natje?aja, Op?ina je s osvojenim sredstvima u visini od 210.000, 00 kn zapo?ela s asfaltiranjem ulica prijavljenih na natje?aj.

Više...
 
Ozna?avanje rasvjetnih stupova

Read more

Op?ina Luka od rujna 2015., uvela je novi sistem prijave kvarova arulja na stupovima javne rasvjete, s ciljem olakane komunikacije izme?u mjetana op?inskog ureda HEP-a.

Više...
 

Read more

Na otvorenju prvog "Plavo-zelenog" sajma zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetnitva, prisustvovao je na?elnik Kralj i Stjepan Vrhovec koji je jedan od ovogodinjih izlaga?a.

Više...
 
Obavijest o novom dimnja?aru

Read more

Ovim putem Vas obavjetavamo da ?e na podru?ju Op?ine Luka dimnja?ar po?eti s pregledom ku?anstva od 25. sije?nja 2016. godine. Dimnja?ar ?e najaviti svoj dolazak putem male obavijesti  ....

Više...
 

Read more

Na podru?ju Op?ine Luka poslove zimske slube obavlja tvrtka Gradmost d.o.o. koju u slu?aju potrebe moete kontaktirati preko Jedinstvenog upravnog odjela op?ine Luka.

Više...
 
Natje?aj za stipendije 2015/16.g.

Read more

Op?ina Luka objavljuje natje?aj za dodjelu u?eni?kih i studentskih stipendija za kolsku godinu 2015/2016. Rok priijave za natje?aj je 14.12.2015.g. Detalje o natje?aju potraite ovdje ...

Više...
 
Asfaltirana Goranova ulica

Read more

Op?ina Luka u lipnju 2015. godine prijavila se na javni poziv Zagreba?ke upanije, Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu za asfaltiranje ulica na svom podru?ju.

Više...
 
Infrastrukturni radovi u Luki

Read more

Tijekom cijele 2015. godine, Op?ina Luka konstantno ulae u poboljanje komunalne infrastrukture s ciljem poboljavanja ivotnih uvjeta svojih mjetana.

Više...
 

Read more

Lokalna akcijska grupa SAVA" Vas poziva 16.2.2016. u Drutveni dom Luka,na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a SAVA" za razdoblje 2014.-2020.

Više...
 
Obavijest vinarima i vinogradarima

Read more

Proizvo?a?i gro?a svake godine Agenciji za pla?anja podnose Izjavu o berbi, a svaka fizi?ka ili pravna osoba koja proizvodi vino i/ili mot, podnosi Agenciji Izjavu o proizvodnji za teku?u godinu.

Više...
 
Stipendije za 2015/2016. g .

Read more

Po zavretku natje?aja, Povjerenstvo za stipendije se sastalo i nakon izvrenog pregleda i bodovanja pojedina?nih zahtjeva, sastavilo je redoslijednu listu kandidata za stipendije ...

Više...
 
Poziv na 17.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 17. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 26.11.2015. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Krenula isplata 750 mil.kn

Read more

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapo?ela je s isplatom 750 milijuna kuna predujma za izravnu potporu poljoprivrednicima za proizvodnu 2015. godinu...

Više...
 
Koncesija na dimnja?arske usluge

Read more

Op?ina Luka objavila je Obavijest u namjeri davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanje dimnja?arskih poslova u Elektroni?kom oglasniku javne nabave dana 7. listopada 2015. godine.

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 12

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 64 

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250592
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka