Read more

Agro elektronika d.o.o., ovlatena ispitna stanica Ministarstva poljoprivrede, planira i ove godine odrati ispitivanje ure?aja za primjenu pesticida (traktorskih prskalica i raspriva?a)

Više...
 

Read more

Zbog niskih temperatura zabiljeenih na podru?ju Zagreba?ke upanije dolo je do smrzavanja poljoprivrednih kultura, vo?njaka i vinograda. Pro?itajte kako prijaviti tetu ...

Više...
 
Poziv na 20.sjednicu O. vije?a

Read more
Saziva se 20. sjednica Op?inskog vije?a Op?ine Luka za 24.05.2016. godine u 20:00 sati u drutvenom domu Luka. Materijale i dnevni red moete pogledati ovdje ...

Više...
 
Lag Sava provodi anketu za radionice

Read more

Pozivamo vas da ispunite anketu kako bi to kvalitetnije LAG Sava osmislio program i teme radionica prijavljenih na natje?aj Zagreba?ke upanije, koje ?e se provoditi u narednih 6 mjeseci.

Više...
 

Read more

Op?ina Luka proslavila dvadesetu godinjicu. Povodom obiljeavanja dvadesete godinjice osnutka, a ujedno i povodom dana op?ine Luka, sve?anosti je prisustvovao ...

Više...
 
Otvorena dvorana za Taekwondo klub

Read more

Taekwondo klub Luka otvorio je vrata svoje nove sportske dvorane u prostoru iznad ljekarne u Luki. Prostor na koritenje taekwando sportaima nesebi?no je ustupio arko Kajfe ...

Više...
 
Javni poziv za dostavu prijava

Read more

za prijam polaznika stru?nog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Zagreba?ke upanije. Rok za podnoenje prijava od 17.03.2016. do 25.03.2016.

Više...
 
Javni poziv za dodjelu javnih priznanja

Read more

Pozivaju se Na?elnik, ?lanovi Op?inskog vije?a, udruge, vjerske zajednice te ostale pravne i fizi?ke osobe iz Op?ine Luka, da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Op?ine Luka

Više...
 

Read more

Obavjetavamo poljoprivrednike da podnoenje zahtjeva za potporu ove godine po?inje 7. oujka i traje do 16. svibnja 2016. godine. Putem zahtjeva mogu?e je zatraiti potporu ...

Više...
 
LAG Sava na novoj adresi

Read more

LAG SAVA uselio je u nove prostorije na adresi: Zelengaj 15, 10290 Zaprei? (Nova zgrada komunalnog poduze?a). Radno vrijeme LAG-a SAVA: 07:00-15:00. Rad sa strankama: 09:00-13:00.

Više...
 
?estitka na?elnika op?ine Luka

Read more

Pogledajte i posluajte ?estitku na?elnika Op?ine Luka Darka Kralja dr.med.vet. povodom obiljeavanja dvadesete obljetnice osnutka Op?ine Luka ...

Više...
 

Read more

KGZ Gradska knjinica Ante Kova?i?a ve? estu godinu zaredom provodi projekt Wiki- dveri, posve?en gradu Zaprei?u i njegovoj iroj okolici. U projektu Wiki- dveri V sudjeluju u?enici O ...

Više...
 
Sat za planet Zemlju - uklju?ite se i vi

Read more

Akcija Sat za planet Zemlju", odrat ?e se 19. oujka 2016. godine od 20:30 do 21:30 sati. Simboli?nom gestom gaenja rasvjete na jedan sat podrimo ovu akciju. Opirnije ...

Više...
 
Sportski djelatnik 2015.- Zdravko Pi?ikin

Read more

upan Koi? uru?io treneru Taekwondo kluba Mladost" Luka, Zdravku Pi?ikinu, priznanje za najboljeg sportskog djelatnika 2015. godine za zna?ajna ostvarenja u sportu.

Više...
 

Read more

Da ljubav ne priznaje godine, ponovno su potvrdili lu?ki umirovljenici, koji su za svoje ?lanove organizirali druenje za Valentinovo. 

Više...
 
Natje?aj za radno mjesto LAG SAVA

Read more

Mladi ste, obrazovani, bez posla i elite nau?iti poneto o EU projektima? LAG SAVA trai suradnika/cu za rad na EU projektima. Uvjeti za popunjavanje radnog mjesta i svi ostali detalji ...

Više...
 

Read more

Udruga umirovljenika Op?ine Luka, odrala je svoju redovitu Godinju skuptinu u subotu 5. oujka. Nakon skuptine, usljedilo tradicionalno druenje umirovljenika i njihovih gostiju.

Više...
 
Objava rezultata natje?aja mjere 7.1.1.

Read more

Op?ina Luka prola na natje?aju Programa ruralnog razvoja RH. Temeljem postupka rangiranja Op?ina Luka je ostvarila 55. broj bodova, njena pozicija na Rang listi je broj 7.

Više...
 

Read more

Obavjetavamo mjetane da u Polukrunoj ulici, HEP- ODS temeljem gra?evinske dozvole izvodi radove gradnje gra?evine infrastrukturne namjene ...

Više...
 
Novi sportski uspjeh Taekwondo kluba

Read more

Taekwondo klub Mladost Luka nastupio je na prvenstvu Zagreba?ke upanije, enkovec  gdje su u konkurenciji od 280. natjecatelja nai predstavnici osvojili 2 srebrne i 5 bron?anih medalja.

Više...
 
Odvoz krupnog otpada u 2016.g.

Read more

Plan odvoza krupnog otpada za podru?je op?ine Luka u 2016. godini. Gdje i kada ?e biti postavljena mobilna reciklana dvorita moete pregledati na slijede?em linku ... ...

Više...
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 6 od 12

Translate

Korisne informacije

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Tko je Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 71 

Statistika posjeta

Posjete Sadržajima : 1250595
Impressum | Sva prava pridrzana © od 2004 , Općina Luka